විශ්රාම ගැනීමෙන් පසු ව්යවසායකයෙකු වීමේ වැදගත්කම දැක්වෙන කරුණු 3ක්,

හැමෝම වයවසායකත්වයට තරුණ වයසේදීම යොමු වන්නේ අඩුවෙනි.මෙයට හේතු ගණනාවක් තිබේ. තරුණ වියේදී කාර්යබහුල වූ රැකියාවක නිරත වී සිටින කෙනෙක් නම් අධික කාර්යබහුලත්වය නිසාවෙන් එවැනි දෙයකට කාලය කැප කිරීම තරමක් අසීරු කරුණකි. විශ්‍රාම ගත්  පසු ඔබට ඔබගේම ව්‍යාපාර කටයුත්තක නියැලීමේ කාලය මෙන්ම ඉතිරි කරගත් මුදල්,අර්ථසාධක මුදල් ලබාගැනීම නිසාවෙන් මුල්‍යමය අතින්ද කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවෙයි. ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් …

විශ්රාම ගැනීමෙන් පසු ව්යවසායකයෙකු වීමේ වැදගත්කම දැක්වෙන කරුණු 3ක්, Read More »