පරිසර හානිය අප වලක්වා ගන්නේ කෙසේද?

දැනට ඇමර්සන් මෙන්ම ඇල්ල හරහා ඇවිලී යන ලැව්ගිනි සමස්තයක් ලෙස මුළු මහත් ලෝක ප්‍රජාවටම බලපා ඇති බව නොරහසකි. විශේෂයෙන්ම සංචාරක ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ නියැළී සිටින අයට මෙය දැඩි සේ බලපා ඇත. මෙවැනි දේවල් තුලින් ඇතිවන පරිසර හානිය අවම කරගැනීමට ඔබ හා මා විසින් කළ යුතු දේවල් කිහිපයක් අද අපි බලමු. ඔබ දමා යන දේ පිළිබදව සැලකිලිමත් …

පරිසර හානිය අප වලක්වා ගන්නේ කෙසේද? Read More »