ව්‍යාපාරික අදහස් ඇතිවන්නේ කොහොමද?

හෙයින්කේ නමැති තායිලන්ත ජාතික ව්‍යවසායකයා පෙන්වා දෙන පරිදි පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාපාර අදහස් ඇතිවන මාර්ග 3ක් තිබේ. පළමුවැන්න කෙනෙකු දැනටමත් දී සිටින රැකියාවයි. රැකියාවක් කරද්දී ඒ තුලින්ම ව්‍යාපාරික අදහස් සොයා ගැනීමට ඇති අවස්ථාවන් බහුලය. හෙන්රි ෆෝර්ඩ් හුරු බුහුටි වහනයක් ගැන කල්පනා කලේ කාර්මික ආයතනයක ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවා ලෙස සේවය කරන අතරතුරදීය. දෙවැන්න පුද්ගලයෙකුගේ විනෝදාංශය හෝ එම අය සිය …

ව්‍යාපාරික අදහස් ඇතිවන්නේ කොහොමද? Read More »