සෞඛ්‍ය අංශවල අධීක්ෂණය යටතේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සිය සේවකයින් අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරයි

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන ආයතන වලට අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්රෝ ගෑස්…

Continue Reading සෞඛ්‍ය අංශවල අධීක්ෂණය යටතේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සිය සේවකයින් අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණය සඳහා යොමු කරයි

Covid 19 තත්වය යටතේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොතනින්ද?

පෙර සැලසුම් කළ පරිදි ඔබට ඔබගේ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගැනීමට හැකියාවක් නොමැති වන්නට පුළුවන. නමුත් තත්වයට ගැළපෙන පරිදි ඔබේ කටයුතු වෙනස් කරගැනීමට ඔබට හැකියාවක් ඇත. එලෙස වෙනස් වන්නේ කෙසේද…

Continue Reading Covid 19 තත්වය යටතේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොතනින්ද?

ඔබේ කුඩා ව්යාපාරය කොරොනා තත්වයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

දෑනට තිබෙන ව්යාසන තත්වය පහවී ගිය පසු අපි යලිත් අපගේ ව්යාපාර කෙරෙහි අවදානය යොමු කලයුතු වෙනවා. එය කරන්නෙ කෙසේද? ඒ පිලිබදව අපි අදහස් කීපයක් සොයා බලමු. පෙර තිබු තත්වයටම කටයුතු…

Continue Reading ඔබේ කුඩා ව්යාපාරය කොරොනා තත්වයෙන් පසුව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?