බිල් ගේට්ස් ලොවට හෙළි කල සාර්ථකත්වයේ රහස්…

බිල් ගේට්ස් යනු , අවස්ථා  කිපයකදිම ලොව අංක එකේ ධනවතා බවට පත් වූ චරිතයකි . 1975 Microsoft ආයතනය ආරම්භ කල  ඔහු   මේවන විට windows  මෙහෙයුම් පද්ධති කිහිපයක්ම ලොවට හඳුන්වා  දී තිබෙනවා.   බිල් ගේට්ස් වැනි සාර්ථක පුද්ගලයන්ගෙන්  දියුනු  වීමට උත්සහ දරන අයට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.    ඔහු කිසිවිටෙකත් දීයුනුවේ රහස් හෙලි කිරීමට මැලිවූයේ  නැත. ලොව …

බිල් ගේට්ස් ලොවට හෙළි කල සාර්ථකත්වයේ රහස්… Read More »