ව්‍යාපාර අදහස

ව්‍යාපාරයක් කුඩාවට ආරම්භ කළ යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා යැයි කියූ සැනින් එය ඉතාමත් විශාල ආයෝජනයක් යොදා මහා පරිමාණයෙන් ආරම්භ කල යුතු යැයි මතයක් බොහෝ දෙනා තුළ ඇත. නමුත් සැබවින්ම එය එසේ නොවෙයි. ව්‍යාපාරයක් ඔබට ඉතාමත් කුඩා ආයෝජනයකින් වුවද ආරම්භ කල හැකිය. එයින් ඔබට බොහෝ වාසි අත් වේ. කුඩා ආයෝජනය වැඩි ආරක්ෂාවක් සහිත වේඔබ කුඩා ආයෝජනයකින් පටන් ගත් කල එය අසාර්ථක …

ව්‍යාපාරයක් කුඩාවට ආරම්භ කළ යුත්තේ ඇයි? Read More »

ව්‍යවසායකත්වයට පදනම වන්නේ කුමක්ද?

ඔබ ව්‍යවසායකත්වය තෝරා ගැනීමට අදහස් කරනවා නම් මුලින්ම ඔබ සොයා බැලිය යුත්තේ ව්‍යවසයකතව පදනම කුමක්ද යන්නයි. එයට අවතීර්ණ වීමට පෙර එය ඔබට ගැළපේද නැද්ද යන්න පිළිබදව සොයා බැලීමක් ඔබ විසින් සිදු කළ යුතුය. ව්‍යවසායකත්වය තෝරාගන්නේ කෙසේද? මේ සදහා ඔබ ව්‍යවසයකත්වය සමග එන අභියෝග ඔබට ජයගත හැකිද නැද්ද යන්න වග සොයා බැලීමක් කළ යුතුය. මක්නිසාද මෙය …

ව්‍යවසායකත්වයට පදනම වන්නේ කුමක්ද? Read More »