ව්‍යාපාරය

කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද?

කළමනාකරුවෙක් යනු, නිවැරදි දේ නිවැරදි ලෙස කරන පුද්ගලයෙකි. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණු දිනා ගැනීම සදහා මෙහෙයවන්නේ කළමනාකරු විසිනි. බොහෝ විට සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල අයිතිකරු විසින්ම ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. එවිට එවැනි ව්‍යාපාරයක කළමනාකරු වන්නේද අයිතිකරුමයි. එහි වරදක් නැත. ඔබ ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු ලෙස ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරයි නම් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සම්පත් …

කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද? Read More »

ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් බව ඔබ දන්නවාද?

ව්‍යාපාරය ඔබට අයිති වුවත් එය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් ලෙස ගිණුම්කරණයෙහි සැළකෙයි. ඔබගේ පුද්ගලික වියදම් ව්‍යාපාරයේ මුදලින් පියවීමට හෝ ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය මුදල් ව්‍යාපාරයෙන් ලබා ගැනීම ඔබ කිසිවිටෙකත් සිදු නොකල යුතු දෙයකි. ඔබ එලෙස ඔබගේ ව්‍යාපාරය ස්වාධීන ඒකකයක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා අපි අද බලමු. ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් …

ව්‍යාපාරය ඔබගෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයක් බව ඔබ දන්නවාද? Read More »

ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ආකාරය, ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ව්‍යාපාරික අවස්ථා හදුනා ගන්නේ කෙසේද? මෙවැනි බොහෝ වැදගත් දේවල් රැසක් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කළෙමු. අද අපි ඔඅබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. ව්‍යාපාරය ඔබෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයකි කිසිවිටෙකත් ඔබත් ව්‍යාපාරයත් එකම පුද්ගලයෙකු නොවේ, ව්‍යාපාරය ඔබෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම වෙන් වූ …

ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද? Read More »

ඔබේ ව්‍යාපාරය නැවතත් ඔබට ගොඩනගා ගත හැක්කේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යසන වලට මුහුණ දෙනු ලබයි. මෙය අපට පමණක් නොව ලෝකයටම පොදු වූ කරුණකි. නමුත් ව්‍යවසායකයන් ලෙස අප සිතා බැලිය යුත්තේ ඉදිරිය ගැනය. මෙවැනි තත්වයක් යටතේ ඉදිරියක් ගැන සිතන්නේ කෙලෙසද යයි සිතමින් මානසිකව කඩා නොවැටී ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අනාගත ගැන මේ මොහොතේ ඔබ සැලසුම් කල යුතුමය. ඔබ කල යුත්තේ ප්‍රායෝගික ලෙස සිදු කල හැකි දේවල්ය. …

ඔබේ ව්‍යාපාරය නැවතත් ඔබට ගොඩනගා ගත හැක්කේ කෙසේද? Read More »

ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යවසායකයෙකු යනු, ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර එය පවත්වාගෙන යන අයෙකි. නමුත් ඔබ පුද්ගලයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැතිනම් එය ඔබට මහත් ගැටළුවක් වනු ඇත. එමනිසා ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුද්ගලයෙකු ලෙස සිටීමට ඔබ විසින් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා අපි අද බලමු. ඔබගේ සෞඛ්‍යට මුල් තැන දෙන්න රෝගී තත්වයන්, මානසික විඩාවන් වැනි දේවල් ගැන ඔබ …

ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට සෞඛ්‍ය පිළිබදව ඔබ දැනගත යුත්තේ ඇයි? Read More »

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ නොදත් දේ මොනවාද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සිතා සිටින ඔබ ඊට ප්‍රථමව බොහොමයක් කරුණු කාරණා අධ්‍යනය කරනු ලබයි. සමහරවිට එවිට ඔබට මෙවැනි දේවල් අතපසු විය හැකියි. අද අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. ආතතිය වැඩි විය හැකිය ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ හැම කාර්යක්ම ඔබ විසින්ම සිදු කරන්නට යාමේදී ඉන් ඇතිව අධික කාර්ය බහුලත්වය නිසාම ඔබට ආතතිය ඇති විය හැකිය. එමනිසා මෙවැනි කාරණා …

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ නොදත් දේ මොනවාද? Read More »