ව්‍යවසායකයන්

ගොවීන් වගා ව්‍යවසායකයන් කරන පාර කියන ව්‍යාපාර වැඩමුළුව

ඔබ ගොවියෙක්ද? වගා ව්‍යවසායකයෙක්ද? ඔබේ ගොවිතැන ව්‍යාපාරයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගැනීමට ඔබට හැකිය. ව්‍යවසායකයින්ට අත දෙන vyapara.lk අපි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි මහතුන් මුල් කරගෙන වැඩසටහනක් දියත් කළෙමු. ඔබ ගොවි මහතෙක් හෝ කෘෂි කර්මාන්තයේ නියුතු කෙනෙක් නම් ඔබේ ගොවිතැන සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගැනීමට හැකි බව ඔබ දන්නවාද? ආහාර යනු, මුළු ලෝකයටම ඇති ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයකි. එවැනි …

ගොවීන් වගා ව්‍යවසායකයන් කරන පාර කියන ව්‍යාපාර වැඩමුළුව Read More »

ඔබේ ව්‍යාපාරය නැවතත් ඔබට ගොඩනගා ගත හැක්කේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යසන වලට මුහුණ දෙනු ලබයි. මෙය අපට පමණක් නොව ලෝකයටම පොදු වූ කරුණකි. නමුත් ව්‍යවසායකයන් ලෙස අප සිතා බැලිය යුත්තේ ඉදිරිය ගැනය. මෙවැනි තත්වයක් යටතේ ඉදිරියක් ගැන සිතන්නේ කෙලෙසද යයි සිතමින් මානසිකව කඩා නොවැටී ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අනාගත ගැන මේ මොහොතේ ඔබ සැලසුම් කල යුතුමය. ඔබ කල යුත්තේ ප්‍රායෝගික ලෙස සිදු කල හැකි දේවල්ය. …

ඔබේ ව්‍යාපාරය නැවතත් ඔබට ගොඩනගා ගත හැක්කේ කෙසේද? Read More »