රෙදිපිළි

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදිත රෙදිපිළි ශ්‍රී ලාංකික ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදි පිළි නිශ්පාදනය පිළිබදව සොයා බලමින් ඉතා වැදගත් අංශයක් කෙරෙහි රටේම අවධානය යොමු කරනු ලැබීය. අපගේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය රෙදිපිළි අපටම සපයා ගැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුය. ව්‍යවසායකයන්ට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි? ඔබ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයෙක්ද? ඔබ දැනටමත් ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින කෙනෙක්ද? නැත්නම් ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වීමට අදහස් කරන කෙනෙක්ද? ශ්‍රී …

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදිත රෙදිපිළි ශ්‍රී ලාංකික ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වන්නේ ඇයි? Read More »

ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තය නගා සිටුවීමටත්, දේශීය නිෂ්පාදනකරුවන් දිරිගැන්වීමටත් ඇත යන්ත්‍ර හා බතික් රෙදිපිළි ආනයනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී. මෙය අපට වැදගත් වන්නේ කෙසේද? දේශීය අත් යන්ත්‍ර හා බතික් නිෂ්පාදන ඉතා සුවිශේෂ මට්ටමක අදවන විට පැවතුනද එය අද කාලයට සරිලන ලෙස ගොඩනගා ගැනීමට අවස්ථාව පැමිණ තිබේ. මෙය ඔබට වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඔබ රෙදිපිළි …

ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද? Read More »