ඌරු මස් සමග පොල් රොටි ව්‍යවසායක රැල්ලට ඔබත් එක් වුනාද?

කාලෙන් කාලෙට විවිධ දේ ව්‍යාපාරික ලෝකයට පැමිණෙයි. මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ඌරු මස් සමග පොල් රොටි ව්‍යවසායක රැල්ලක් ඇති වී තිබේ. මෙය ඉතාමත්ම ජනප්‍රියත්වයට පත් වී ඇත. මෙයට සෘජුවම දායක වී තිබෙන්නේ මුහුණු පොතේ ලංකා ඌරු මස් සංසදය නමැති සමූහයයි. ව්‍යවසායකයන්ට අත දෙන මෙන්ම ව්‍යවසායකයන් බලගන්වන අපි අද ඔබට කියන්නට යන්නේ මෙවැනි දෙයක් …

ඌරු මස් සමග පොල් රොටි ව්‍යවසායක රැල්ලට ඔබත් එක් වුනාද? Read More »