2021 වසරේ ඔබත් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න කැමතිද?

2020 කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු බොහෝ දෙනා තමන්ගේම ව්‍යාපාර කටයුතු සදහා එළබිමට කටයුතු කරනු වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබුණු කරුණකි. ඔබත් 2021 වසරේ අලුතින් ව්‍යාපාරයක් ඇරබිමට බලාපොරොත්තු වනවාද? ව්‍යවසයකත්වය ලෙස ඔබ තෝරා ගන්නේ කෙසේද?ඔබ තෝරාගන්නා අංශය කුමක්ද? ඔබට ගැලපෙන අංශය කුමක්ද? මේ පිලිබදව අධ්‍යනයක් ඔබ විසින් සිදු කල යුතුය. එය ඔබට මහත් වාසියක් වනු ඇත. ව්‍යවසයකත්වයට එළබීමට …

2021 වසරේ ඔබත් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න කැමතිද? Read More »