ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදිත රෙදිපිළි ශ්‍රී ලාංකික ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදි පිළි නිශ්පාදනය පිළිබදව සොයා බලමින් ඉතා වැදගත් අංශයක් කෙරෙහි රටේම අවධානය යොමු කරනු ලැබීය. අපගේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය රෙදිපිළි අපටම සපයා ගැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුය.…

Continue Reading ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදිත රෙදිපිළි ශ්‍රී ලාංකික ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?
E

අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?

අද පවතින Covid 19 තත්වය යටතේ බොහෝ ව්‍යවසායකයන් අපනයනය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වයි. නමුත් අපනයනය කිරීම සදහා යම්කිසි සුදුසුකම් කිහිපයක් ඔබ විසින් සපුරාලිය යුතුය. නිසි තත්ව පාලනය, ප්‍රමිති සහතික ලබාගැනීම් වැනි…

Continue Reading අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?