අපනයනය

ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊලග පියවරට යෑමට සුදානම්ද?

ව්‍යාවසායකයෙක් ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊලග පියවරට යෑමට සුදානම්ද? එය පරිමාණයෙන් වැඩි කිරීමට (scale up)  අවශ්‍ය නැතිනම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ එතරම් තේරුමක් නැත. මුලින්ම ඔබ ඔබෙන්ම ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නය නම්  ඔබේ ව්‍යාපාරයට වර්ධනය අවශ්‍යද කියාය.  වර්ධනයේ මීළඟ මට්ටමට ලගාවීමට උනන්දුවක් දක්වන සෑම ව්‍යවසායකයෙකුම ව්‍යාපාරය පරිමාණය වැඩි කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් ගොඩනගාගෙන තිබිය යුතුය.   නිශ්චිත පරිමාණය වැඩි …

ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊලග පියවරට යෑමට සුදානම්ද? Read More »

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදිත රෙදිපිළි ශ්‍රී ලාංකික ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදි පිළි නිශ්පාදනය පිළිබදව සොයා බලමින් ඉතා වැදගත් අංශයක් කෙරෙහි රටේම අවධානය යොමු කරනු ලැබීය. අපගේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය රෙදිපිළි අපටම සපයා ගැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුය. ව්‍යවසායකයන්ට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි? ඔබ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයෙක්ද? ඔබ දැනටමත් ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින කෙනෙක්ද? නැත්නම් ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වීමට අදහස් කරන කෙනෙක්ද? ශ්‍රී …

ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදිත රෙදිපිළි ශ්‍රී ලාංකික ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයට වැදගත් වන්නේ ඇයි? Read More »

අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?

අද පවතින Covid 19 තත්වය යටතේ බොහෝ ව්‍යවසායකයන් අපනයනය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වයි. නමුත් අපනයනය කිරීම සදහා යම්කිසි සුදුසුකම් කිහිපයක් ඔබ විසින් සපුරාලිය යුතුය. නිසි තත්ව පාලනය, ප්‍රමිති සහතික ලබාගැනීම් වැනි දේවල් ඒ අතර ප්‍රධාන වෙයි. එමෙන්ම අපනයනය කරනු ලබන රටවල් අනුව ඒ ඒ රටට අදාළ නීති රෙගුලාසි ඔබ විසින් පිළිපැදිය යුතුය. ඔබ අපනයනය කරනු ලබන …

අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද? Read More »