ලෝකයේ සාර්ථක ව්යවසායකයන්ගෙන් ඔබට උගත හැකි දේවල් කිහිපයක්

ව්‍යාපාර ලෝකයේ අති සාර්ථකත්වයට පත්වුණු ව්‍යවසායකයින් රාශියක් ඇත. ඔවුන්ගේ ජීවිත දෙස බලන විට ඔබට ඉන් ඉගෙනගැනීමට බොහෝ දේ තිබෙයි. ඒවා ව්‍යාපාරයකටම පමණක් නොව පුද්ගලික ජීවිතයටද අදාළ කරගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත.…

Continue Reading ලෝකයේ සාර්ථක ව්යවසායකයන්ගෙන් ඔබට උගත හැකි දේවල් කිහිපයක්
බිල් ගේට්ස් ලොවට හෙළි කල සාර්ථකත්වයේ රහස්…
PARIS, FRANCE - DECEMBER 12: Bill Gates arrives for a meeting with French President Emmanuel Macron as he receives One Planet Summit's international philanthropists at Elysee Palace on December 12, 2017 in Paris, France. Macron is hosting the One Planet climate summit, which gathers world leaders, philantropists and other committed private individuals to discuss climate change. (Photo by Aurelien Meunier/Getty Images)

බිල් ගේට්ස් ලොවට හෙළි කල සාර්ථකත්වයේ රහස්…

බිල් ගේට්ස් යනු , අවස්ථා  කිපයකදිම ලොව අංක එකේ ධනවතා බවට පත් වූ චරිතයකි . 1975 Microsoft ආයතනය ආරම්භ කල  ඔහු   මේවන විට windows  මෙහෙයුම් පද්ධති කිහිපයක්ම ලොවට හඳුන්වා  දී…

Continue Reading බිල් ගේට්ස් ලොවට හෙළි කල සාර්ථකත්වයේ රහස්…