ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද?

අද ව්‍යාපාර ලෝකයේ විවිධ ව්‍යාපාර දැකගත හැකිය. නමුත් වැදගත්ම කරුණ වන්නේ ඒවා සාර්ථක මට්ටමේ ඇති ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක්ද නැද්ද යන්න වීමයි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කල පමණින්ම එය සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් වන්නේ නැත.…

Continue Reading ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද?
ඔබත් දේශීය කර්මාන්තකරුවෙක්ද? ව්‍යවසායකයෙකු වන හැටි දැනගන්න
indonesian man spinning clay on a wheel in pottery workshop

ඔබත් දේශීය කර්මාන්තකරුවෙක්ද? ව්‍යවසායකයෙකු වන හැටි දැනගන්න

රත්තන්, පිත්තල, මැටි භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ හා ග්‍රාමීය කාර්මික ප්‍රවර්ධන කර්මාන්ත නොබෝදා කරළියට ගෙනෙන ලද දේශීය කර්මාන්ත වන රත්තරන්, පිත්තල, මැටි භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා ග්‍රාමීය පදනමකින් යුතු…

Continue Reading ඔබත් දේශීය කර්මාන්තකරුවෙක්ද? ව්‍යවසායකයෙකු වන හැටි දැනගන්න
පාරිභෝගිකයන් සොයාගන්නේ කෙසේද?
Find Your Customers Keypad on Computer Keyboard. Find Your Customers Concept Modern Keyboard with Find Your Customers on Blue Enter Button Background, Selected Focus. 3D Illustration.

පාරිභෝගිකයන් සොයාගන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම රදා පවතින්නේ පාරිභෝගිකයන් මතයි. ඔබට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යා හැකි නමුත් පාරිභෝගිකයන් සොයා ගැනීම හා පාරිභෝගිකයන් රදා පවත්වා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් හා වටිනා දෙයකි. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කෙතරම් සාර්ථක…

Continue Reading පාරිභෝගිකයන් සොයාගන්නේ කෙසේද?

කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද?

කළමනාකරුවෙක් යනු, නිවැරදි දේ නිවැරදි ලෙස කරන පුද්ගලයෙකි. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණු දිනා ගැනීම සදහා මෙහෙයවන්නේ කළමනාකරු විසිනි. බොහෝ විට සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල අයිතිකරු…

Continue Reading කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද?

පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කළ හැකි ක්රම

පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍යද? සරලව  පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වටිනාකම, ඔවුන් සැලකිලිමත් වන දේ සහ ඔවුන්ට සැබවින්ම අවශ්‍ය දේ සොයා ගැනීමෙන් තෘප්තිය වැඩි…

Continue Reading පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කළ හැකි ක්රම