ස්වාමිපුරුෂයාගේ ව්යාපාරික කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වීම…

ඔබ විවාහය සමඟ ව්‍යාපාරික කටයුතු වල නිරත වීමට තීරණය කරනවද?

විවාහය මෙන්ම ව්‍යාපාරික කටයුතු වල නිරත වීම කාර්ය බහුල ජිවන රටාවකට මග පාදයි. මේ නිසා සාර්ථක විවාහ ජිවිතයක් ගත කිරීමට අපහසු බැවින් අද බොහෝ ස්වාමිපුරුෂයන් සිය බාර්යාවන් තම ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට සම්බන්ධ කර ගැනීමට කැමැත්තක් නොදක්වයි.

සතුටුදායක විවාහයක්‍ සමඟ ස්වාමිපුරුෂයා හා  එක්ව සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගැනීමට අනුගමනය කල හැකි උපදෙස් කිහිපයක්

ඔබගේ ඉදිරි ව්‍යාපාර කටයුතු වල දැක්ම සාකච්චා කරන්න

ඔබ ස්වාමිපුරුෂයා සමඟ එක්වී ඔහුගේ ව්‍යාපාරය  දියුණු කිරීමට ඔබට කල හැ කි දේ පිළිබඳව . සාකච්චා කරන්න.   ඔබ දෙදෙනාගේ අරමුණු වෙන වෙනම ලියන්න. පසුව ඒවා සංසන්දනය කර බලන්න. එහිදී ඉලක්කයන් සමාන  නම් වඩා  හොඳයි.  පොදු අරමුණු ඇති කර   ගන්න. ව්‍යාපාරය වඩා සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය තරම් කාලය යොදවන්න. ඔබට අවසාන තීරණයක් ගැනීමට  නොහැකිනම් ඒ සඳහා  සුදුසු  වුර්තිකයෙකුගෙන් උපදෙස්  ලබා ගන්න.

නිවසේදී බිරිඳක්, ගෘහනියක්, මවක් ලෙස ඔබට තිබෙන  වගකීම් නිසිලෙස ඉටු කරන්න

ඔබගේ හොඳ ක්‍රියාවන් 5ක්  මෙන්ම දුර්වල ක්‍රියාවන් 05ක්  පිළිබඳව ලියන්න.  හොඳ දේවල් වර්ධනය කර ගැනීමටත් දුර්වල තැන් අවම කර ගැනීමටත් උත්සහ කරන්න. එකිනෙකාගේ විශේෂඥතාවය සමබරව තබා ගැනීමට උනන්දු වන්න.   ශක්තිමත් මෙන්ම දුර්වල අවස්ථාවන් ඇතිවිය හැකි බැවින් එවැනි අවස්ථා වලදී දෙදෙනාගේම අදහස්  විමසා බැලීම වැදගත්වේ. ව්‍යාපාර කටයුතු හා නිවසේ අනෙක කටයුතු ද වෙන වෙනම කරන්න. ඔබගේ ස්වාමිපුරුෂයාගේ දවස ගෙවුණු ආකාරය පිළිබඳව සතුටින් සාකච්චා කරන්න. බිරිඳක් ලෙස ස්වාමිපුරුෂයාට වියයුතු වගකීම් නිසි ලෙස ඉටු කරන්න.

මුල්‍යමය කටයුතු විවාහය දෙදරා යෑමට බලපායි.

දික්කසාද වීමට මුලික හේතුව මුදල් හා  මුදල් නිසා ඇතිවන ගැටළු වේ. එබැවින් නිවසේදී හා ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී මුදල් කළමනාකරණය කල යුතු ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් තිබිය යුතුය. ඒ සම්බන්ධව ඔබ දෙදෙනා එකිනෙකට අවංකව ක්‍රියා කරන්න .එවිට විවාහය මෙනම ව්‍යාපාරයද ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකිවේ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.