හසංක පාදුක්ක – වැදගත් සමාජ ව්‍යාපාර මෙහෙවරක

සමාජ ව්‍යවසයකත්වය ලංකාවට අලුත් සංකල්පයක් වුවද අද වන විට බොහෝ දිරිමත් ව්‍යවසායකයන් සමාජ ව්‍යවසායකත්වයට එළබි තිබීම සතුටට කරුණකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන් බලගන්වන වෙබ් අඩවියක් ලෙස අප සැදී පැහැදී සිටින්නේ මෙවන් තරුණ ව්‍යවසායකයන් පිලිබදව කතිකාවක් ඇති කිරීමටය. හසංක පාදුක්ක විසින් ගොඩ නගාගෙන තිබෙන ව්‍යවසායක සංකල්පය අද සමාජයට ඉතා වැදගත් මෙන්ම හිතකරය. ඔහු විසින් පරිසරයට හිතකාමී මෙන්ම ගස් වැවීම මුල්කරගත් සේවාවන් ලබා දීම සමාජ ව්‍යවසායකත්වයේ ඉතා විශාල වෙනසක් ඇති කිරීමට තුඩු දී ඇතිබව නොඅනුමානය.

සමාජ ව්‍යවසයකත්යව වැදගත් ලෙස දකින්නේ ඇයි?

1.සමාජයට වැදගත් සංකල්ප ව්‍යාපාර අවස්තාවක් ලෙස හදුනාගෙන ස්ථාපිත කිරීම ව්‍යවසයකයෙක් හැටියට කල හැකි සමාජ මෙහෙවරක් ලෙස දැකිය හැකිය.

2.නව අදහස් වලට මුල්තැන දීම
නව අදහස් වැදගත් වන්නේ නව ව්‍යාපාර දැක්මක් සදහා වැදගත් වන බැවිනි.

  1. හසංක පාදුක්ක වැනි දිරිමත් තරුණයන් වෙනස්ම භුමිකාවකට අවතීර්ණ වෙමින් ලාංකික ව්‍යවසායකත්වය නව දැක්මකට රැගෙන යාම අප දකින්නේ ඉතා වැදගත් හා අද කාලයට සුදුසු කාර්යක් ලෙසයි. ඔබත් නව දැක්මක් සහිතව ව්‍යවසායකත්වයට එළෙබෙන්න.

ඔහුගේ thuru.lk වෙබ් අඩවිය මගින් ඔහු හරිත රටක් ඇති කිරීමට උතසහා දරමින් සිටි.

thuru.lk හා zerotrash.lk නිර්මාතෘ හසංක පාදුක්ක මහතා සමාජයට ඉතාමත්ම හිතකර ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබීම මහත් ආඩම්බරයකි. සමාජයට මහගු සේවයක් කරමින් ඔහු මෙම ව්‍යාපාරය කරගෙන යනු ලබයි. ව්‍යවසායකයන්ට අත දෙන vyapara.lk මෙය ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ මහත් ආඩම්බරයකින්ය.

1.thuru.lk
මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට ඔබගේ නිවසටම අවශ්‍ය පැල වර්ග ගෙන්වා ගැනීමේ පහසුකම් ඇත. මෙය මුළු රටටම කරන්නාවූ සේවයකි. නැවත වන වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ අරමුණින් මෙය ආරම්භ කර ඇත. ඔවුන්ගේ පළමු ඉලක්කය වන්නේ 2020 අවසන් වන විට ගස් මිලියන 2ක් සිටුවීමයි.ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ තරුණ පරපුර අතර ගස් සිටුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති කිරීමයි. එමෙන්ම තුරු දැන් App එකක් ලෙස Google Play Store හා App Store හරහා ඔබගේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට හැකිය. thuru.lk වෙබ් අඩවියටපිවිසීමෙන් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගත හැකිය.

මිට අමතරව ඔහු විසින් ස්ථාපිත කර ඇති ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්ක්‍රිකරණය කෙරෙන වයාපාරයක්ද ආරම්භ කර ඇත. අද වන විට ප්ලාස්ටික් නිසි ලෙස බැහැර නොකිරීමේ ප්‍රතිපල අපි භුක්ති විදිමින් සිටී.

2.zerotrash.lk
මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් සිදු කරනු ලබන්නේ ඉවතලන ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්ක්‍රිකරණය කිරීමයි. ප්ලාස්ටික් මගින් පරිසරයට විශාල හානියක් සිදු වන බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණක්. පරිසරයට හානි පමුණුවන ප්ලාස්ටික් එළෙස ප්‍රතිචක්ක්‍රිකරණය කිරීම තුළින් සමාජයට ඉටුවන්නේ මහගු සේවයකි. අප එය මහත් සේ අගය කොට සලකන්නෙමු. ඔබ ඉවතලන ප්ලාස්ටික් ඔබට එකතු කොට මොවුන්ට ලබාදිය හැකිය. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට zerotrash.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published.