විශ්රාම ගැනීමෙන් පසු ව්යවසායකයෙකු වීමේ වැදගත්කම දැක්වෙන කරුණු 3ක්,

හැමෝම වයවසායකත්වයට තරුණ වයසේදීම යොමු වන්නේ අඩුවෙනි.මෙයට හේතු ගණනාවක් තිබේ. තරුණ වියේදී කාර්යබහුල වූ රැකියාවක නිරත වී සිටින කෙනෙක් නම් අධික කාර්යබහුලත්වය නිසාවෙන් එවැනි දෙයකට කාලය කැප කිරීම තරමක් අසීරු කරුණකි. විශ්‍රාම ගත්  පසු ඔබට ඔබගේම ව්‍යාපාර කටයුත්තක නියැලීමේ කාලය මෙන්ම ඉතිරි කරගත් මුදල්,අර්ථසාධක මුදල් ලබාගැනීම නිසාවෙන් මුල්‍යමය අතින්ද කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවෙයි.

  1. ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් තෝරාගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම හා අත්දැකීම්

ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් තෝරාගැනීමට අවශ්‍ය අත්දැකීම් හා හැකියාව ඔබ සතු විය හැකිය. බොහෝවිට සාර්ථක ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය වන්නේ දැක්මක් පමණක් නොව නිසිලෙස සැලසුමකට වැඩකිරීමේ හැකියාව හා අත්දැකීම්ය. එමෙන්ම අභියෝග ජයගැනීමේ හැකියාවද ඔබ සතු විය යුතුය. යම් කිසි පසුබෑමකට ඔබගේ ව්‍යාපාරය ලක් වුවහොත් ඔබ එම අවස්තාවේදී උත්හසාවන්තව ව්‍යාපාරය නැවතත් දියුණු කිරීමට කැපවී වැඩ කල යුතුය. එවැනි අවස්තාවලදී ව්‍යාපාරය අතහැර දැමිය යුතු නැත. ව්‍යාපාරය යලි ලාභ ලබන තත්වයට රග්ර්ණ ඒමට ඔබගේ උනන්දුව, කැපවීම, උත්සාහය වැදගත් වේ.

2. ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන්ම වැය කිරීමට අවශ්‍ය කාලය හා මුදල්

තරුණ වියේදී විවාහ වීමෙන් පසු ඔබට බොහෝ වගකීම් දරන්නට සිදුවේ. දරුවන්ගේ වැඩ ඔවුන්ව රැකබලාගැනීම, ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට කාලය වැය කිරීම වැනි බොහෝ දෑ කිරීමට සිදු වේ. බැංකු ණය ගෙවීම, නිවසේ වියදම්,දරුවන්ගේ වියදම් නිසා ඔබට ව්‍යාපාරයකට මුදල් යෙදවීමට හැකියාවක් නැත. නමුත් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසු ඔබ දරුවන්ගේ වගකීම් වලින් මෙන්ම බොහෝ ව්යදම් වලින්ද නිදහස් වී සිටියි එමෙන්ම ඔබ ඉතිරි කරගත් මුදල්, විශ්‍රාම වැටුප හෝ අර්ථසාධක අරමුදල් වැනි දේ ඔබට හිමි වීමනිසා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මුදල්ද ඔබ සතුව පවතී. එම නිසා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හොදම කාලය විශ්‍රාම ගත පසු කාලය බවට අපිට පැහැදිලි වෙයි.

3. ඔබ තුල පවතින හැකියාව

ඔබ තුල නිරායාසයෙන්ම වයවසායකත්වට හැකියාවක් තිබිය හැකිය. ඒ ඔබගේ සහජ කුසලතාවය හෝ ඔබට රැකියාවෙන් ලද අත්දැකීම් වලින් වන්නට පුළුවනි. ඔබගේ දක්ෂතාවය ඇත්තේ කුමන ක්ෂේත්‍රයටද කියා ඔබ හදුනාගන්න. එවිට ඔබට අති සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකු වීමේ හැකියාව පවතී. එමෙන්ම ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිළිබදව ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙළ කරගත යුතුය. එය අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි. නිතරම නව්‍යතා සම්පාදකයෙකු වන්න. අලුතින් යමක් සිතමින් අලුත් දෙයක් සිදුකරන්න එය වයවසායකයෙකු සතු සුවිශේෂී ලක්ෂණයකි.

Leave a Comment

Your email address will not be published.