ව්‍යාපාර අසාර්ථක වන්නේ ඇයි?

තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් අරඹා, එය දියුණු කර ලාභදායි ලෙස පවත්වාගෙන යාම පහසු දෙයක් නොවේ. එය අභියෝගාත්මක කාර්යයකි. එයට ඔබ සුදානම්ද?
මතක තබා ගන්න. වර්ෂයකට ලොව පුර දහස් ගණන් ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙනවා.


පාරිභෝගිකයා ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උනන්දු නොවන ව්‍යාපාරයකට පැවැත්මක් නැත. පාරිභෝගිකයින්ට අචරශිලිව හා ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම අවශ්‍යයි. සේවකයින්ට හොඳ වැටුප් හා දීමනා ගෙවා ආචාරශීලි සේවයක් පවත්වා ගැනීමට ඔවුන් මෙහෙයවිය යුතුය.

ඉතා දුර්වල සැලසුම්


ස්වයන් දැක්මක් තිබෙන ව්‍යාපාර සැලසුම් නොමැති විට ව්‍යාපාරය අසාර්ථක කර ගැනීමට අසීරු විය හැකිය. අපේක්ෂා කල හැකි සියලු බාධක හා අවදානම සැලසුම සකස් කිරීමේදී සැලකිල්ලට නොගැනීමද ව්‍යාපාරයක් අසාර්ථක වීමට හේතු විය හැක.
ඇති විය හැකි අනතුරු, අන්තරයන් හා අවදානම් කල් ඇතිව දැක සුදුසු විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග යෙදීම රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීම,විකල්ප ව්‍යාපාර සැලසුම් පවත්වා ගැනීම, අඛණ්ඩව ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමේ සැලසුම් හා හදිසි අවස්ථාවකදී ගැනීම පිණිස තැන්පත් ධනයක් තබා ගැනීම වැනි තමන්ට ගැලපෙන සුරක්ෂිත ක්‍රමයක් අනුගමනය කල යුතුය.
එවැනි සැලැස්මක් නැතිවිට අනපේක්ෂිත හානියකදී මුළු ව්‍යාපාරයම නැති වී යාමට පුළුවන.

ව්‍යාපාර තෝරා ගැනීමේ දුර්වලතා.


ව්‍යාපාරය සාර්ථක වීමට උවමන සාධක ගැන සොයා නොබලා වෙනත් කෙනෙක් කරන දෙයක් හෝ අස ඇති දෙයක් අනුව ව්‍යාපාරය තොර ගන්න ය බොහෝ විට අසාර්ථක වේ.

ව්‍යාපාර ඥාණය


ව්‍යාපාරයට අදාළ මුලික දැනුම හා පළපුරුද්ද නොමැතිව ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර සාර්ථක කර ගැනීම අසීරුය.
ශිල්පිය ඥාණය, වෙනස්වන තාක්ෂනය, නව දැනුම හා තාක්ෂනය, කාලීනව දියුණු වන දැනුම හා ශිල්පිය ක්‍රම සමග එක්ව නොයන ව්‍යාපාරයක් තරගකාරී වාතාවරණයක් තුල පසෙකට තල්ලු වී යයි.

කළමනාකරණ ගැටළු


අසාර්ථක වූ ව්‍යාපාර වලින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇත්තේ දුර්වල කළමනාකරණ හේතුවෙනි.

ව්‍යාපාරයේ අරමුදල්, සේවකයින්, භෞතික වස්තුන්, කාලය හා කාලින තොරතුරු නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කර ගැනීමට නොහැකිවීම අසාර්ථකත්වයේ මුලයි.

දුර්වල ව්‍යවසායකත්වය


ව්‍යාපාරිකය තුල ව්‍යවසායක ගති ලක්ෂණ නොමැතිවිට කොපමණ අරමුදල් යෙදවුවත් ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගැනීමට අසීරු වේ.

මුල්‍ය දුර්වලතා


මුදල් ගනුදෙනු පිලිබඳ කිසිවක් සටහන් කර තබා නොගන්නා ව්‍යාපාරයක් අසාර්ථක වීමට ඉඩකඩ වැඩිය.
ගිණුම් තබා ගෙන නැති බැවින් යම් අවස්ථාවකදී ව්‍යාපාරයේ පවතින මුල්‍ය තත්වය ගැන කිසිවක් නොපෙනෙන බැවිනි. එවැනි තත්වයකදී ව්‍යාපාරය සතු මුදල් ව්‍යාපාරිකයාගේ පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගැනීම නිසා මුදල් අව-භාවිතය සිදු විය හැක. ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපාරය තුලට නොලැබීමෙන් එය මුල්‍ය අර්බුදවලට ලක් වී, අසාර්ථක වීමට පුළුවන.

මුල්‍ය විනය නැති පුද්ගලයා ව්‍යාපාරය සතු සම්පුර්ණ ධනය තම ධනය ලෙස සලකා හිතු පරිදි වියදම් කරයි, එසේම අනවශ්‍ය අහිතකර මුල්‍ය තීන්දු ගනී. එවැනි ව්‍යාපාර බංකොලොත් වේ. මේ නිසා ව්‍යාපාරයේ මුල්‍ය තත්වය දන ගැනීම සඳහා ගිණුම් පොත් තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.