ව්‍යාපාරික අදහස් ඇතිවන්නේ කොහොමද?

හෙයින්කේ නමැති තායිලන්ත ජාතික ව්‍යවසායකයා පෙන්වා දෙන පරිදි පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාපාර අදහස් ඇතිවන මාර්ග 3ක් තිබේ.


පළමුවැන්න කෙනෙකු දැනටමත් දී සිටින රැකියාවයි.


රැකියාවක් කරද්දී ඒ තුලින්ම ව්‍යාපාරික අදහස් සොයා ගැනීමට ඇති අවස්ථාවන් බහුලය. හෙන්රි ෆෝර්ඩ් හුරු බුහුටි වහනයක් ගැන කල්පනා කලේ කාර්මික ආයතනයක ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවා ලෙස සේවය කරන අතරතුරදීය.


දෙවැන්න පුද්ගලයෙකුගේ විනෝදාංශය හෝ එම අය සිය ප්‍රධාන කාර්යයෙන් බැහැරව යෙදෙන කටයුතුය.

එවැනි කටයුතු කෙරෙහි පුද්ගලයාගේ විශේෂ කැමැත්තක් පවත්නා බැවින් ඒවා ආශ්‍රිතව ව්‍යාපාරික අදහස් උත්පාදනය වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය. ඊට්ස්මන් පොඩි කැමරාවක් ගැන සිහින දුටුවේ විනෝදාත්මක ඡායාරූප කරණය තුලිනි.


තුන්වැන්න නිරීක්ෂණයයි.

එදිනෙදා ජිවිතයේ තමන්ට හෝ ව්ර්නත් අයවලුන්ට හෝ මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධ ගැටළු සහගත සිදුවීම් හෝ ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ කල්පනා කිරීමෙන් ව්‍යාපාරික අදහස් උත්පාදනය විය හැක.

රොක්පෙලර් සමාජයීය අවශ්‍යතාවයන් නිරීක්ෂණය තුලින් තෙල් පිරිපහදු කිරීමේ ව්‍යාපාර අදහස හඳුනා ගත්ත විය හැක.


මිට අමතරව ව්‍යාපාරික අදහස් උපදවන තවත් මාර්ග දෙකක් හඳුනා ගෙන ඇත.

ජන මාධ්‍ වාර්තා ඇසුරින්ද නොයෙකුත් සමාජ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමට පුළුවන. පොදුවේ මහජනයා මුහුණ දෙන විවිධ දුෂ්කරතා, ඇතැම් භාණ්ඩ හෝ සේවාවල පවත්නා දුර්වලතා මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වේ. ඒවා අනුසාරයෙන් ව්‍යාපාරික අවස්ථාව හඳුනා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.


ඇතැම් භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් පිලිබඳ පාරිභෝගිකයින් දක්වන අදහස් ද අලුත් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමේදී ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය. මීට අමතරව විවිධ වෙළඳ හා අද්යාපන ප්‍රදර්ශන නැරඹීමෙන්, පුද්ගලයින් සමඟ ගැඹුරු සාකච්ඡා වල දීමෙන් ව්‍යාපාර අදහස් ලබා ගැනීමට පුළුවන.

Leave a Comment

Your email address will not be published.