ව්‍යාපාරික අදහස් ඇතිවන්නේ කොහොමද?

ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ව්‍යාපාරික අදහසක් තිබිය යුතුය. එවැනි ව්‍යාපාර අදහසක් ඇති වන්නේ කෙසේද? හෙයින්කේ නමැති තායිලන්ත ජාතික ව්‍යවසායකයා පෙන්වා දෙන පරිදි පුද්ගලයෙකුට ව්‍යාපාර අදහස් ඇතිවන මාර්ග 3ක් තිබේ. අද අපි බලන්න යන්නේ ඒ ක්‍රම මොනවද කියලයි.

  1. දැනටමත් යෙදී සිටින රැකියාව
    රැකියාවක නිරත වෙද්දී ඒ තුළින්ම ව්‍යාපාරික අදහසක් ඇති කර ගැනීමට ඇති අවස්ථාවන් බහුලය. තමන්ගේ රැකියාව තුළින්ම ව්‍යාපාර අදහසක් ඇති කරගෙන එය ව්‍යාපාරයක් දක්වා රැගෙන යාම ඔබටද වාසි සහගතය. හෙන්රි පොර්ඩ් මහතා හුරු බුහුටි වාහනයක් පිළිබදව කල්පනා කරමින් සිටියේ ඔහු කාර්මික ආයතනයක සේවය කරමින් සිටින අතරතුරදීය. එමනිසා ඔබත් උත්සහා කර බලන්න ඔබ සිදු කරන රැකියාව තුළින්ම ව්‍යාපාරික අදහසක් ඇති කරගන්න.
  2. තමන්ගේ විනෝදාංශය
    තමන්ගේ විනෝදාංශයට විශේෂ කැමැත්තක් දක්වන හෙයින් ඒ ආශ්‍රිතව ව්‍යාපාරික අදහස් උත්පාදනය වීමට ඇති ඉඩකඩ බොහෝය. එය තමන්ගේ කැමැත්ත නිසාවෙන් එයට වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කිරීමටද පෙළබේ.
  3. නිරීක්ෂණය
    එදිනෙදා ජිවිතයේ තමන්ට හෝ වෙනත් අයට මුහුණ දීමට සිදුවන විවිධ ගැටළු සහගත සිදුවීම් හෝ ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ කල්පනා කිරීමෙන් අදහස් ඇතිවිය හැකිය. සමාජීය අවශ්‍යතාවන් වැනි දේවල් නිරීක්ෂණය කිරීම තුළින් ඔබට යම් ආකාරයක ව්‍යාපාරික අදහසක් ඇති කරගත හැකිය.

ඔබත් අදම ව්‍යාපාරික අදහසක් ඇති කරගෙන ව්‍යාපාර ලෝකයට පිවිසෙන්න කියවන්න ව්‍යාපාර සදහාම වූ vyapara.lk වෙබ් අඩවිය

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *