ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ආකාරය, ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ව්‍යාපාරික අවස්ථා හදුනා ගන්නේ කෙසේද? මෙවැනි බොහෝ වැදගත් දේවල් රැසක් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කළෙමු. අද අපි ඔඅබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසි ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

 1. ව්‍යාපාරය ඔබෙන් වෙන් වූ ස්වාධීන ඒකකයකි
  කිසිවිටෙකත් ඔබත් ව්‍යාපාරයත් එකම පුද්ගලයෙකු නොවේ, ව්‍යාපාරය ඔබෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම වෙන් වූ වෙනම ඒකකයකි. එමනිසා ඔබට හිතු මනාපෙට ව්‍යාපාරයේ මුදල් ඔබේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සදහා භාවිතා කළ නොහැකි බව හොදින් මතක තබාගන්න.
 2. අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින්න
  ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාරය තුළ හොදින් සොයා බැලීමක් කළහොත් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම අනවශ්‍ය ව්යදම් අවම 1ක් හෝ හමුවනු ඇති. එමනිසා පමණට වැඩියෙන් සිදුවන අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීමට ඔබ වගබලා ගත යුතුය. එය ඔබට මහත් ඉතිරියක් වනු නොඅනුමානය.
 3. ව්‍යාපාරය ලබන ලාභය එයටම යොදවන්න
  ඔබේ ව්‍යාපාරය ලබන ලාභය ව්‍යාපාරයේම සුභ සිද්ධිය උදෙසා යෙදවිය යුතුය. ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන දේවල් මෙන්ම වර්ධනය කරගත් යුතු වූ දේවල් එම ලාභයෙන් වර්ධනය කරගැනීමට ඔබට හැකියාවක් ඇත. ඔබ සැමවිටම ඔබට ලැබෙන ලාභය ආයෝජනය කරමින් එය තවත් ඉහළ නැංවිය යුතුය.
 4. ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා මුදල් යෙදවීම
  ව්‍යාපාරය ගොඩ නැගීම, ප්‍රවර්ධනය වැනි කටයුතු සිදු කිරීමට අනිවාර්යෙන්ම මුදල් අවශ්‍ය වනු ඇත. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අළෙවිය ඉහළ නංවා ගැනීමට ඔබ අළෙවි ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු කළ යුතුය. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතා සොයා බලමින් ඒවා වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා මුදල් යොදවන්න නිතරම වග බලාගන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published.