ව්‍යාපාරයක් සදහා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කළ යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන විට මුදල් ආයෝජනයක් සිදු කළ යුතු බව අපි හැමදෙනෙක්ම හොදින් දන්නා කරුණකි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදීම ණයක් සමග ආරම්භ කිරීමට වඩා තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කිරීම මගින් ලැබෙන වාසි කිහිපයක් ගැන අද අපි කතා කරමු.

 1. වගකීම් අඩුවීම
  බැංකුවක් හෝ මූල්‍ය ආයතනයකින් ණය ලබාගත් විට ඔඅබට ඒ සදහා වගකීමක් ඇත.නමුත් ඔබ ඔබේම මුදල් මේ සදහා ආයෝජනය කරන්නේ නම් ඔබට එම වගකීමෙන් නිදහස් වීමේ හැකියාවක් ඇත. ඔබගේ ව්‍යාපාරය මුල් අවස්තාවේ සිටම ලාභ ලැබුවත් පාඩු ලැබුවත් ඔබ වගකීම් වලට යටත් නොමැති නිසා ඔබට ඒ පිළිබදව ගැටළුවක් පැන නගින්නේ නැත.
 2. එය කළමනාකරණයට රුකුලක් වනු ඇත
  මුල්‍ය කළමනාකරණය පහසු දෙයක් නොවේ. ඔනාම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන විට ඒ සදහා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම අනිවාර්ය දෙයකි. එමනිසා එවැනි අවස්තාවක තමන්ගේම මුදල් මේ සදහා ආයෝජනය කර තිබීම මුල්‍ය කළමනාකරණයේදී ඔබට පහසුවක් වනු ඇත.
 3. අවධානම අවම වීම
  තමන්ගේම මුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් ඔබට ඇතිවිය හැකි අවධානම් තත්වය ඉතාමත් අඩු වීමට ඉඩකඩ වැඩිය. ඔබගේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක මට්ටමට ගමන් කළහොත් ඔබට තුන්වන පාර්ශවයක් සදහා වගකීම් නොමැති නිසාවෙන් ඔබගේ අවධානම් තත්වය බොහෝ දුරට අවම වනු ඇත.
 4. ආයෝජනයන් ලබාගත යුත්තේ වර්ධනයෙන් පසුවය
  ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාරයට යම්කිසි ආයෝජනයක් ලබාගත යුත්තේ ඔබගේ ව්‍යාපාර යම්තාක් දුරකට වර්ධනය වූ පසුවය. වර්ධනය වූ පසුව ලබාගන්නා ආයෝජනය ඔබට මෙනම් ඔබගේ වයාපාරයටද ඉතාමත්ම හිතකර වනු ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published.