ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද?

අද ව්‍යාපාර ලෝකයේ විවිධ ව්‍යාපාර දැකගත හැකිය. නමුත් වැදගත්ම කරුණ වන්නේ ඒවා සාර්ථක මට්ටමේ ඇති ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක්ද නැද්ද යන්න වීමයි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කල පමණින්ම එය සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් වන්නේ නැත. ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක වීමට නම් එය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉටු කරන පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කරවන ව්‍යාපාරයක් විය යුතුය. ඒ හේතුවෙන් අද අපි බලමු ව්‍යාපාරයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක්.

 1. පුද්ගල අවශ්‍යතාවයන් හා උවමනාවන්
  යම් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉටු කරගැනීමට නොයෙකුත් ක්‍රම හා විධි තිබෙන්නට පුළුවන. ආහාර යනු මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවයකි. මේ අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට වෙළදපලේ බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඇත. නමුත් මෙම අවශ්‍යතාවය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙයි. මෙහිදී ඔබ කල යුත්තේ ඒ විවිධ වූ උවමනාවන් හරි හැටි අවබෝධ කරගෙන පාරිභෝගිකයා උපරිම අයුරින් තෘප්තිමත් කල හැකි භාණ්ඩය හෝ සේවාව නිෂ්පාදනය කරන පිණිස සුදුසු ව්‍යාපාර අවස්ථාව තෝරාගැනීමයි.
 2. පාරිභෝගික රුචිය
  මෙයින් අදහස් වන්නේ භාණ්ඩ හෝ සේවා වලට ඇති පාරිභෝගික කැමැත්තයි. නිතර වෙනස්වීම් වලට ලක් වන පාරිභෝගික අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කල හැකි ව්‍යාපාර අවස්තාවන් ඔබ විසින් තෝරා ගත යුතුය. දැනට පවතින ව්‍යාපාරයක වුවද භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට තිබෙන පාරිභෝගික කැමැත්ත කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වෙයි. එමෙන්ම අලුතින් ඇතිවන පාරිභෝගික අවශ්‍යතාද ඇත. මෙතැනදී ඔබ ලක යුත්තේ ඒ වෙනස් වන පාරිභෝගික අවශ්‍යතා පිළිබදව නිරීක්ෂණය කරමින් ඒ අනුව ඔබගේ ව්‍යාපාරය සැලසුම් කිරීමයි.
 3. වෙළදපොල හදුනා ගැනීම
  තමන් නිපදවිමට බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට තිබෙන / තිබිය හැකි වෙළදපොල නිවැරදිව හදුනා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. ඔබගේ පාරිභෝගික පිරිස කවුරුන්ද යන්න ඔබ දැනසිටීමත් ඉතාමත්ම වැදගත්ය. කුඩා දරුවන්ද, කාන්තාවන්ද, පුරුෂයන්ද, නැත්නම් කවුරුන්ද යන්න ආදී වශයෙන් ඔබ නිශ්චිතවම දැන සිටිය යුතුය. එවිට ඔබට ඒ අදාල පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් ඔබගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව නිර්මාණශිලිව ඉදිරිපත් කල හැකිය.
 4. තරගකාරීත්වය
  තම නිෂ්පාදනයට වෙළදපොලේදී මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි තරගකාරිත්වය කල් ඇතිව වටහා ගත යුතුය. නව තාක්ෂණය යොදා ගෙන නිෂ්පාදන වියදම අඩු කර ගනිමින්, නිර්මාණශිලී ලෙස ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් වෙළදපොලට ඉදිරිපත් කල හැකිය.ඇතැම් විට දැනටමත් ඔබගේ භාණ්ඩයම වෙළදපලට ඉදිරිපත් කරන එක් අයෙක් හෝ කිහිප දෙනෙක් සිටිය හැක. එවැනි තත්වයකදී තරගකරුවන් කවුද? ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල තත්වය කුමක්ද? මිල කීයද? ආදී වශයෙන් කරුණු සොයා බලා ඒවාට ගැළපෙන පරිදි තම භාණ්ඩය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 5. තම දැනුම හා පළපුරුද්ද
  ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීමේදී ඒ පිළිබදව තමන්ට ඇති දැනුම හා පළපුරුද්ද අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ලෝකයේ බොහොමයක් සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් සාර්ථකත්වයට පත් වී ඇත්තේ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයන් පිළිබදව ඔවුන්ට තිබුණු අද්විතීය දැනුම හා පළපුරුද්ද නිසාවෙනි.

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔබට ඔබට සාර්ථක ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීමට හැකියාව ඇත. තවදුරටත් මේ කරුණු පිළිබදව ගැබුරින් අධ්‍යනයක් ඔබට සිදු කළ හැකිය.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *