ව්‍යාපාරයක් කුඩාවට ආරම්භ කළ යුත්තේ ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා යැයි කියූ සැනින් එය ඉතාමත් විශාල ආයෝජනයක් යොදා මහා පරිමාණයෙන් ආරම්භ කල යුතු යැයි මතයක් බොහෝ දෙනා තුළ ඇත. නමුත් සැබවින්ම එය එසේ නොවෙයි. ව්‍යාපාරයක් ඔබට ඉතාමත් කුඩා ආයෝජනයකින් වුවද ආරම්භ කල හැකිය. එයින් ඔබට බොහෝ වාසි අත් වේ.

 1. කුඩා ආයෝජනය වැඩි ආරක්ෂාවක් සහිත වේ
  ඔබ කුඩා ආයෝජනයකින් පටන් ගත් කල එය අසාර්ථක වුවද ඔබට විශාල පාඩුවක් සිදු නොවනු ඇත. එමනිසා ඔබට නැවතත් වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ අත්හදා බැලීම් කිරීමට හැකියාවක් ඇත.
 2. කුඩා ආයෝජනයක් ඇති විට ව්‍යාපාරයේ දිශාව වෙනස් කල හැකිවීම
  ආයෝජනය කුඩා නිසා ඔබට සිදු කිරීමට අවශ්‍ය බොහෝ වෙනස්කම් මෙන්ම ඔබට ඔබේ පවතින ව්‍යාපාරය වෙනත්ම දිශාවකට යොමු කිරීමට අවශ්‍ය නම් එයත් ඔබට පහසුවෙන්ම සිදුකල හැකිය.
 3. ආයෝජනයක් අවශ්‍යමද?
  ඔබ සේවා ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඔබට එතරම්ම ලොකු ආයෝජන මුදලක් අවශ්‍ය නොවනු ඇත. ඔබේ ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වන්නේ කුමන අංශයටද? කොයි ආකාරයටද යන්න ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුය.
 4. ආයෝජනය කළමනාකරණය කරගැනීම
  ඔබ ආයෝජනයන් සිදු කරන්නේ කුමකටද? කුමක් සදහාද? කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද යන්න අදහසක් ඔබට තිබිය යුතුමය. වැදගත්ම දෙය වනුයේ ඔබ එය නිසිලෙස කළමනාකරණය කරනවාද නැද්ද යන කාරණය මතයි.

Leave a Comment

Your email address will not be published.