ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ආයෝජනයක් අවශ්‍යමද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා යැයි කියූ සැනින් මතකයට පැමිණෙන්නේ ආයෝජනයකි. යම්කිසි ආයෝජනයක් නොමැතිව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම අපහසුය. එය සත්‍යකි. නමුත් ආයෝජනයක් නොමැතිව වුවත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ඇත. අද අපි බලන්නට යන්නේ ආයෝජනයක් නොමැතිව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කෙලෙසද කියලයි.

 1. සේවාවක් සැපයීමට ආයෝජනයක් අවශ්‍ය නොවේ
  ඔබ යම්කිසි සේවාවක් පාරිභෝගිකයාට සපයයි නම් ඔබට ආයෝජනයක් අවශ්‍ය නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ සපයන්නේ උපදෙස් ලබාදීමේ සේවාවක් නම් ඉගැන්වීමේ කටයුත්තක් නම් ඔබට විශාල ආයෝජනයක් අවශ්‍ය නොවේ. එමනිසා භාණ්ඩයක්ම අළෙවි කිරීමට වඩා සේවා සපයන ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යාමද ඔබට වාසි සහගත වනු ඇත.
 2. උපදේශන සේවා සපයන ආයතනයක්
  උපදේශන සේවාවක් සැපයීම තුළින් ඔබට වැඩි ආයෝජනයකට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ වඩාත් අවධානය යොමු කළ යුත්තේ සේවා සැපයීමේ සැලැස්ම, ඒ සදහා ඔබ භාවිතයට ගන්නා මෙවලම් ආදිය ගැනයි.
 3. Online ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම
  Online ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම තුළින් ඔබට විශාල ආයෝජනයකට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබට ඔබගේ පාරිභෝගික පිරිස සමාජ මාධ්‍ය ජාල වලින්ම සොයා ගැනීමට දැන් හැකියාවක් ඇත.අන්තර්ජාලය ඔස්සේම ඔබේ ව්‍යාපාරයට මග හසර විවර කරගැනීමට ඔබට හැකිය.
 4. කොන්ත්‍රාත් පදනමට ආරම්භ කිරීම
  මෙහිදී ඔබ මතක තබා ගත යුතු වැදගත්ම කාරණයක් වන්නේ ඔබ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා ගත යුත්තේ පිළිගත් සමාගමකින් හෝ ආයතනයකින්ය. එමගින් ඔබට ඔබ අදහස් කරන ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ඇත.
 5. නිවසේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම
  තමන්ගේම නිවසේ වෙන්කරගත් කොටසක ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරය පවත්වා ගෙන යාම තුලින් විශාල ආයෝජනයක් අවශ්‍ය නොවේ. එමගින් බොහෝ වියදම් අඩුකරගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත. ඔඅබට අවශ්‍යතාවය තිබේ නම් ඔබ කුමන අයුරකින් හෝ ඊට මග හසර විවර කරගෙන ඔබගේ මාවත තුළ ඉදිරියටම ගමන් කිරීමට උත්සහා දරයි.

Leave a Comment

Your email address will not be published.