ව්‍යවසායකයෙක් ලෙස ඔබ පාරිභෝගිකයන් සොයා ගන්නේ කෙසේද ?

ව්‍යාපාරයක්  ආරම්භ කරන ඔබ දැන සිටිය යුතු වැදගත්ම අංගයක් වන්නේ පාරිභෝගිකයන් සොයා ගැනීමයි. ඕනෑම ව්‍යාපාරයක  සාර්ථක පදනම විය යුත්තේ හුදෙක් පාරිභෝගිකයන් වේ. ව්‍යාපාරයක්  ආරම්භ කිරීම පහසු වුවද පාරිභෝගිකයන්  සොයා ගැනීම හා පවත්වා ගැනීම අභියෝගයක් වේ.ඔබටත් පාරිභෝගිකයන්  සොයා ගැනීම පිලිබදව ඔවදනක් මෙම ලිපියෙන් දැන ගැනීමට හැකිය.

1. ඔබේ ව්‍යාපාරයෙන් ලබා දෙන භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ඉලක්ක කරන්නේ කුමන පාරිභෝගිකයන්ටද?
ඕනෑම කටයුත්තකට පෙර ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ පාරිභෝගිකයන්  කවුද යන්න හදුනාගත යුතුය. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සේවා හෝ භාණ්ඩ කෙබදු පාරිභෝගිකයන් ඉලක්ක කර ගත්තක් ද යන්න හදුනා ගැනීමෙන්, ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය වැඩි කර ගත හැක.

2. පාරිභෝගිකයන්  වෙන් වෙනම හදුනා ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය.
පාරිබෝගික අවශ්‍යතා පිළිබද සොයා බැලීමේදී බොහෝ විට පාරිභෝගිකයන්  ලෙස හදුනා ගන්නේ , (Demographic) ඔවුන්ගේ වයස, රැකියාව, ඔවුන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතාවන්, ජීවත් වන ප්‍රදේශ, වයස් සීමා, සමාජ තත්වය වැනි දේය. එවැනි අංග හදුනා ගැනීමෙන් පාරිබෝගිකයන් පිළිබද ඔබට ඇති දැනුම තව තවත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හැකි වේ.

3. පාරිභෝගිකයන්  හට සරිලන සේවාවක් සැපයීම.
ව්‍යාපාරය මුල් අවදියේ දී, පාරිභෝගිකයන්  එක්කෙනා දෙන්නා  බැගින් වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කලද, පසු කාලීනව එහි අඩු වීමක් බොහෝ ව්‍යාපාර වලට අත්  දැකීමට සිදුවේ. නමුත් ඔබ පාරිභෝගිකයන්  නිසි පරිදි හදුනාගෙන ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සදහා නිසි සේවාවක් ලබා දීමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගැනීමට පුළුවන් බව ඔබ දන්නවා ද? මෙහිදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන සේවාව ලබා දීම හා කළමනාකරණය කර ගැනීමේ වගකීම ඔබ සතුය.

4. පාරිභෝගිකයන්  කළමනාකරණය  – customer relationship management (CRM)
ව්‍යාපාරයක් කර ගෙන යාමේදී පාරිභෝගිකයන්  මානව කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් අංගයක් වේ. ඕනෑම ආයතනයක සාර්ථකත්වයට මෙය සෘජුව බලපාන කරුණකි. අද වන විට තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග පාරිභෝගිකයන්  හදුනාගැනීමේ මෘදුකාංග (CRM software) අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඕන තරම් සොයා ගත හැකි වේ. මෙවැනි අංග යොදා ගනිමින් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලීමෙන් ඔවුන්  තෘප්තිමත් කල හැකි අතර මෙහි ඇති වැදගත්කම වන්නේ මෙය ඔබේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයට  අතිශය බලපාන සාධකයක් වීමයි.  

 5. පාරිභෝගිකයන් හට සපයන සේවාව වැඩි දියුණු කිරිම.
ව්‍යාපාරය මුල් අවස්ථාවේදී ඔබ සපයන සේවාව කෙටි කාලයකට පාරිභෝගිකයන් තෘප්තිමත් කලද පසු කාලයේදී  පාරිභෝගි  ක අවශ්‍යතා හා උවමනා අනුව ඔබේ සේවාව අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් කල යුතුය. ඔබේ සේවාවේ ඇති අවශ්‍යතා සකසා ගෙන ඔවුනට  නිසි පරිදි සේවාව ලබා දිය යුතුය. මෙහිදී නොකළ යුතු දෙයක් වන්නේ, පාරිභෝගිකයන් හට ඔබ සිතන පරිදි සේවාව ලබා දීම නොව, පාරිභෝගිකගේ  අවශ්‍යතාවයට සරිලන ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන සේවාව ඔබ විසින් ලබා දීමයි. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වනවාටත් වඩා හොද සේවාවක් ලබා දීමෙන් පාරිභෝගිකයන්  ඔබේ ව්‍යාපාරය තුල රඳවා  ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.

ඔබට අවශ්‍ය දේශීය ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද දැනගන්න මෙම කියවන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published.