ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී මතක තබා ගත යුතු කරුණු කිහිපයක්…

ශ්‍රී ලංකාවේ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී වෙළදපොළ තුල තිබෙන තත්වය පිලිබදව හොදින් අධ්‍යනයක් කළ යුතුය. ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී මතක තබා ගත යුතු කරුණු 5ක් පිලිබදව අපි අද සොයා බලමු.

  1. ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ පිළිවෙල

ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී ලියාපදිංචි කල යුතුය. ඒ පිලිබදව ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ තවදුරටත් දැනුවත් විය හැකිය.

2. ප්‍රාග්ධනය ලබාගැනීමේ අපහසුතාවය

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී ප්‍රාග්ධනය ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. ඔබ සතුව ප්‍රමාණවත් මුදලක් නොමැති නම් ඔබට ඒ සදහා ණය මුදලක් ලබාගත හැකිය. ඔබට එසේ ණය මුදලක් ලබාගැනීමට අපහසුතාවයක් ඇති නම් ඔබගේ ව්‍යාපාරය සුළු මට්ටමකින් ආරම්භ කරමින් එය දියුණු වීමේදී මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගැනීමට ඔබට හැකියාවක් ඇත.

3. මුල්‍ය ආයතනයක් සමග සම්බන්දතාවයක් ඇති කරගැනීම

ව්‍යාපාරය ආරම්භයේ පටන්ම මුල්‍ය ආයතනයක් හෝ බැංකුවක් සමග සම්බන්දතාවයක් ඇති කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වනු ඇත. එය ව්‍යාපාරයේ වර්දනයට, පැවැත්මට බෙහෙවින්ම බලපානු ඇත. මේ සදහා ඔබ විසින් බැංකුව සමග ගිණුමක් ආරම්භ කරමින් එහි ගණුදෙනු නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යාම කල හැකිය.

4. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙළ කිරීම

ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට් පෙර සැලැස්මක් ඔබ විසින් පිළියෙළ කල යුතුය. එය ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේද? මෙවැනි බොහොමයක් කරුණු එයට ඇතුලත් වේ. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙළ කරගැනීම තුලින් ඔබට් ඔබේ ව්‍යාපාරය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට ඔබට හැකියාවක් ඇත.

5. ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය සම්පත් ලබා ගැනීම

ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට විවිධ ආකාරයේ සම්පත් අවශ්‍ය වනු ඇත. මුල්‍ය සම්පත්, මානව සම්පත් වැනි බොහෝ ද ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය වෙයි. නිසි වෙලාවට නිසි කාලයට ව්‍යාපාරයට මෙම සම්පත් ලබාගත යුතුය. නැත්තම් එය ව්‍යාපාරයේ පැවැත්මට බාධාවක් වනු ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published.