ව්යවසාහකයෙක් ලෙස අලුතින් ව්යාපාරයක් ආරම්බ කිරීමේදී

ඔබගේ සිහිනය වනුයේ ව්‍යාපාරය ආරම්බයේ සිටම සාර්ථක කර ගැනීමයි . නමුත් එය පහසු  කාර්යයක්  නොවේ. මේ සඳහා ඔබට ඉතා මහන්සි වී කටයුතු  කිරිමට සිදුවේ . ඇතැම්විට කලකිරීම් පවා ඇතිවිය හැක.

ඔබගේ ව්‍යාපාරය සැලසුම් කල යුත්තේ කෙසේද?

ඔබ ආරම්බ  කල ව්‍යාපාරය තුල ඔබ කුමන ස්ථානයකද  සිටින්නේ ?

ඔබ අලුතින් ව්‍යාපාරයක් ආරම්බ  කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඒ  සඳහා උපදෙස් කිහිපයක්

  1. ආරම්බ  කිරීම 

හැම දෙයක්ම් නියමිත වෙලාවට සිදු වෙනවා කියල අපේක්ෂා කල නොහැකිය . නමුත් පළමු අඩිතාලම ලෙස ව්‍යාපාරයක් ආරම්බ  කිරීමේ පියවර තැබිය යුතුය . කාලය රන්  හා සමාන නිසා ඔබ ආරම්බ කරන ව්‍යාපාරයට සරිලන ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් කෙරෙහි සලකා  බැලීම වැදගත් වේ.

ව්‍යාපාරයක් ආරම්බ කිරීමේදී අවධානම් පැතිකඩ  තිබුනත් එයට නොබියව මුහුණ දිය යුතුය. අද බොහෝ ව්‍යාපාර ඉක්මනින් සාර්ථක කර ගැනීමට අන්තර්ජාලය උපයෝගී කර  ගන්න බැවින් එ පැතිකඩ සඳහාද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

2. සරල බව

ඇතම්විට ව්‍යවසායකයන්ට ඔවුන් ආරම්බ කරන්න යන ව්‍යාපාරය පිලිබඳ සම්පුර්ණ වූ නිශ්චිත අදහසක් තිබෙන නමුත් සමහර අයට එසේ නොමැති විය හැක.

නමුත් ඒ පිළිබඳව බිය වීමට අවශය් නොවේ. බොහෝ ජනප්ප්රිය ව්‍යපාරිකයන්  දැනට පවතින සංකල්පයක් ගෙන එය  වෙනස් කර සාර්ථකත්වයට පත්ව ඇත . උදාහරණ ලෙස Sam Walton  සුපිරි වෙළඳ සල් Wal-Mart ලෙසින් වෙළඳපොල ජය ගෙන ඇත.වයවසායකයෙකු වීමට නවෝත්පාදකයෙකු  වීමටද  අවශ්‍ය නැත . නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන විට අලුත් අදහසක් ඇතිවී නව්‍යකරණයට ලක්කළ හැක.

3. ඔබ වැනි තවත් ව්‍යාපාරිකයෙකු සොයා ගැනීම

වයාපාරයක් ආරම්බ කිරීමට පියවර තැබීමේදී එහි සියලු කාර්යයන් ඔබට  කිරීමට සිදුවේ. මෙහිදී වැඩි වගකීම් දැරීම මෙන්ම මුදල් කලමනාකරණය  කිරීම වැනි හේතු නිසා මානසික පිඩනයද  ඇති විය හැක . එබැවින් ඒ සඳහා සම ව්‍යාපාරිකයෙක් සොයා ගැනීම වැදගත් වේ.   මෙහිදී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ හැකියාවන් හා දක්ෂතා ද උපයෝගී කරගත් විට ඔබගේ ව්‍යාපාරය නිසි ලෙස ගොඩනැඟීමට හැකිවේ.

4. මුදල් පිලිබඳ පමණක්ම අවධානය යොමු නොකරන්න

ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන අරමුණ මුදල් ගෙන ඒමයි . එම  නිසා   මුදල් ගැනම අවධානය යොමු කරන විට ඔබ ඉලක්කයන් ගෙන් ඇත් වී යනවා. හොඳ ආරම්බයකට ප්‍රගිතියක් ලැබෙන විට විශාල ලෙස මුදල් සොයා ගැනීමට හැකි වේ. ව්‍යාපාරයක් ආරම්බ කිරීමේදී හා  එය පවත්වා ගැනීම සඳහා මුදල් අතයවශයයි; නමුත් සියල්ල මුදල් මත රඳා  නොපවතී. සැමවිටම ඔබගේ ඉලකක්යන් කර ළගා වෙමින් ඒ හරහා සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න උත්සහ කරන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published.