වයවසායකයෙකු වීමේ හැකියාව ඔබටත් තිබෙනවාද?

වයවසායකයෙක් වීමට යම්කිසි හැකියාවක් තිබිය යුතු බව ඔබ දන්නවාද? මෙයින් අදහස් කෙරෙන්නේ ඔබ සතු හැකියාවන්   යම් කිසි ව්‍යාපාර කටයුත්තකට ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාව හා එය දිගින් දිගටම කැපවීමෙන් යුතුව පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවයි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ හා අභියෝග ජයගැනීමේ ශක්තිය මෙන්ම එය බාදක හමුවේ නොසැලී දිගටම පවත්වාගෙන යෑමට ඔබට ශක්තියක් තිබිය යුතුය. දැන් අපි බලමු ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හා එය නිසිලෙස පවත්වාගෙන යාමට ඔබ දැනගත යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයක්,

  1. ඔබට ඇති හැකියාවන් ව්‍යාපාරයක් සදහා සුදුසුද?

ඔබට යම්කිසි හැකියාවක් තිබුනද එය වානිජ්‍ය කටයුත්තකට සුදුසු හැකියාවක්ද යන වග  ඔබ හදුනාගත යුතුය. උදාහරණයක් හැටියට ඔබට ඉවුම් පිහුම් වලට දක්ෂතාවයක් ඇති නම් එම හැකියාව උපයෝගී කරගෙන ඔබට ව්‍යාපාරයක යෙදීමට පුළුවන. ඒ වගේම ඉවුම් පිහුම් ක්ෂේත්‍රයේ තවත් අමතර සුදුසුකමක් එක් කරගැනීමට හැකිනම් එය තවත් ඔබේ ව්‍යාපාරයට වටිනාකමක් එක් කරයි. ඉවුම් පිහුම් ක්ෂේත්‍රය ඉතාමත් හොද ව්‍යාපාර අවස්ථාවකි. ඔබට මෙම ක්ෂේත්‍රය ඔස්සේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හැකි නම් එය ඉතා වාසිදායක වනු ඇත.

2. ව්‍යාපාරයක් සදහා අවශ්‍ය මුල්‍යමය පසුබිම පිළිබද අදහසක් තිබෙනවාද?

ඔබ දන්නවා ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සදහා මුල්‍යමය පසුබිමක් හා මගපෙන්වීමක් අවශ්‍ය බව. ඒ නිසා ඔබ ආරම්භකිරීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය මුල්‍යමය පසුබිමක් සකස් කරගැනීමට අවශ්‍ය දේ තිබෙනවාද කියා සොයා බැලීම කල යුතුය. විශේෂයෙන්ම මුදල් ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාව, ආයෝජනයට නිසි ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රවර්දණය සදහා සිදුකල යුතු ආයෝජනය වැනි දේ ගැන මනා අදහසක් ඔබ තුල තිබෙනවාද? එසේ නැත්තම් ඔබ මේ අංශ ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුය.

3. වයවසායකයෙකු වීමට අභියෝගතා වලින් පිරි ක්‍රියාවලියක් බව ඔබ දන්නවාද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම, පවත්වාගෙනයාම, සාර්ථකත්වයට ගෙන ඒම වයවසායකත්වයේ ඇති අභියෝගතායි.එම අභියෝග ජයගැනීමට මානසික ශක්තියක් හා සියලු දේ ජයගැනීමේ හැකියාවකින් ඔබ පුර්ණ විය යුතුය. එම නිසා ඔබ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් ඔබේ සාර්ථකත්වය කරා ළගා වීමට කැපවී සිටීම ඉතාමත් වැදගත් වෙයි.

4. ව්‍යවසායකත්වය ඉතා දිගු ගමනක් බව ඔබ දන්නවාද?

ව්‍යවසායකත්වය කෙටි කලකින් ඉවර වෙන දෙයක් නොවෙයි. එය දිගු කාලීන සැලසුමකි. ඔබ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන විටදී ඔබ ඒ සදහා දිගුකාලීනව සැලසුමක් පිළියෙළ කල යුතුය. එම නිසා ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් කාලය වැය කිරීමට, ශ්‍රමය වැය කිරීමට ඔබ සුදානම් විය යුතුය. බොහෝ දෙනා සාර්ථකත්වයට කෙටි මාර්ග භාවිතා කරන අතර ඒවා බොහෝ විට තාවකාලික වෙයි. ඔබ කල යුත්තේ ඉවසීමෙන් දිගු කාලීන සැලසුම් යොදමින් මෙන්ම ඉවසීමෙන් යුතුව තම ව්‍යාපාරය සාර්ථකත්වය කරා ළගා කරවීමයි.

5. වයවසායකත්වයට එළබීම ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරා අංගයකි

කැපකිරීම් හා සිත් තැවුල් බොහෝ විට ඇති විය හැකිය. එමෙන්ම සෑම විටම අපි සිතන අයුරින්ම සෑම කාර්යක්ම ඉටු නොවෙයි. එම නිසා සාර්ථකත්වය ළගා කරගැනීමට ඔබට මහත් කැපකිරීම් රැසක් කිරීමට සිදු වනු ඇත. මේ නිසා ඔබේ ව්‍යාපාරයට දැක්මක් තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයකි. මේ සියලු කාරණා වලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකිනම් ඔබටත් සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකු විය හැකිය.

Leave a Comment

Your email address will not be published.