පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කළ හැකි ක්රම

පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍යද? සරලව  පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වටිනාකම, ඔවුන් සැලකිලිමත් වන දේ සහ ඔවුන්ට සැබවින්ම අවශ්‍ය දේ සොයා ගැනීමෙන් තෘප්තිය වැඩි දියුණු කළ හැකි ක්‍රම අටක් මෙන්න:

1. ඔවුන්ගෙන් විමසන්න!

ලිපි මගින් , පෞද්ගලිකව හෝ දුරකථනයෙන් වේවා, ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය දේ  හරියටම විමසීමට වඩා හොඳ කිසිවක් නැත. (ඔවුන්ට අවශ්‍ය නැති දේ ඔවුන්ගෙන් විමසන්න!) ප්‍රතිපෝෂණ පත්‍ර, තැපැල් ආපසු ආකෘති, අදහස් කාඩ්පත්, දුරකථන ස්ක්‍රිප්ට් සහ තවත් දේ භාවිතා කරන්න.

2. නාභිගත කණ්ඩායම් පැවැත්වීම.

විවෘත චැට් සැසියක් සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් කණ්ඩායමක් එක් කරන්න. ඒවා පහසුවෙන් සකසා ඔවුන් සැබවින්ම කැමති දේ ගැන හා අකමැති දේ ගැන  කතා කරන්න,. ප්රශ්න අසන්න සහ හොඳ සටහන් තබා  ගන්න. පසු විපරම් කරන්න.

3. පැමිණිලි සහ පැසසුම් අධ්‍යයනය කරන්න.

ගනුදෙනුකරුවකුගේ සෑම පණිවිඩයක්ම පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. පැමිණිලි මඟින් නව අදහස් සහ වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග වෙත යොමු වන අතර, ශක්තිමත් කළ යුතු දේ ප්‍රශංසා මඟින් පෙන්වයි.

4. පාරිභෝගික දුරකථන අංකයක් සකසන්න.

සමහර ගනුදෙනුකරුවන් ඔවුන් සිතන්නේ කුමක්දැයි ඔබට කියනු ඇත, නමුත් ඔවුන්ට එය කිරීමට ‘නිර්නාමික’ ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ.

6. ඔබේ හොඳම තරඟකරුවන්ගේ ගනුදෙනුකරුවෙකු වන්න.

ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් නිතිපතා භාවිතා කරන්න, ඒවා ඔබේම දෑ සමඟ සසඳන්න. ලබා ගත හැකි සේවාවන් විස්තරාත්මකව විස්තර කිරීමට ඔවුන්ගේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉල්ලා සිටින්න, ඉන්පසු හොඳම දේ පිටපත් කර අනෙක් ඒවාට වඩා හොඳින් කරන්න.

7. ඔබේ ගනුදෙනුකරුගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ භෞතික ස්ථානයට ගොස් ඔවුන් ඔබේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි හරියටම බලන්න. ක්‍රියා කරන දේ සහ නොකළ යුතු දේ, නිතරම භාවිතා කරන දේ සහ ඉතිරි වී ඇති දේ ඔබේම දෑසින් බලන්න.

7වැඩි ප්‍රතිපෝෂණ ලබා ගැනීමට මාර්ගගතව යන්න.

ඔබේ කර්මාන්තයට හෝ මාතෘකාවට අදාළ අන්තර්ජාල පරිශීලක කණ්ඩායමක් සොයා ගන්න, ඉන්පසු නව අදහස් සහ තොරතුරු සඳහා පළ කිරීම් කියවන්න. සාකච්ඡාවලට ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වී ඊමේල් මගින් පසු විපරම් කිරීම වඩාත් ගැඹුරු යෙදවුම් සහ අවබෝධය ලබා ගනී.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *