පාරිභෝගිකයන් සොයාගන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම රදා පවතින්නේ පාරිභෝගිකයන් මතයි. ඔබට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යා හැකි නමුත් පාරිභෝගිකයන් සොයා ගැනීම හා පාරිභෝගිකයන් රදා පවත්වා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් හා වටිනා දෙයකි. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කෙතරම් සාර්ථක වුවත් ඔබ කෙතරම් සාර්ථක සේවාවක් ලබා දුන්නත් ඔබගේ පැවැත්ම රදා පවතින්නේ පාරිභෝගිකයන් මතය. ඔබගේ ව්‍යාපාරයට පාරිභෝගිකයන් සොයා ගන්නේ කෙසේද යන්න අද අපි සොයා බලමු.

 1. ඔබගේ Target Market (ඉලක්කගත වෙළදපොළ) එක මොකක්ද?
  ඔබ ලබාදෙන භාණ්ඩය හෝ සේවාව අළෙවි කරනු ලබන්නේ කාටද? මෙය ප්‍රයෝජනවත් වන පිරිස කවුද? ඔබ ඉදිරිපත් කරනු ලබන භාණ්ඩය හෝ සේවාව මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත් වන්නේ කවුද යන්න සොයා බැලීමක් ඔබ විසින් කල යුතුය. එසේ ඔබගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත් වන පිරිස ඔබගේ ඉලක්කගත වෙළදපොලයි.
 2. පාරිභෝගිකයා ඔබගේ ව්‍යාපාරය සොයා ගන්නේ කෙසේද?
  අද වන විට බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ පාරිභෝගික පිරිස සොයා ගනු ලබන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහාය. ඔබ කුමන අයුරකට ඔබගේ පාරිභෝගික පිරිස සොයාගන්නවාද යන්න ඔබම තීරණය කල යුතුය. ඔබට සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා හා කට වචනයෙන් (Word of mouth) මෙය සිදු කල හැකිය. ඔබට සරිලන්නේ කුමක්ද යන්න සොයා බලමින් සුදුසුම ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න.
 3. පාරිභෝගිකයා ඔබගේ ව්‍යාපාරය ගැන දැනගන්නේ කෙසේද?
  මේ සදහා ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාරය Promote (ප්‍රවර්ධනය) කල යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් මේ සදහා නිර්මාණශීලි ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරනු ඇත. මෙමගින් පාරිභෝගිකයන් සොයා ගනිමින් අනාගතයේදී ඔවුන් සමග ගණුදෙනු කිරීමට ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත. නිර්මාණශීලි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරමින් ඔබගේ ව්‍යාපාරය පාරිභෝගිකයාට හදුන්වා දීමට ඔබට හැකිය.
 4. ඔබ සපයන භාණ්ඩය හෝ සේවාව ගැන සැලකිලිමත් වීම
  බොහෝවිට බොහෝ දෙනෙක් මේ කාරණය පිලිබදව අවධානය යොමු නොකරයි. එනම්, ඔබ සපයන භාණ්ඩය හෝ සේවාව පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරනවාද? නැද්ද? යන්න පිළිබදව හොද අවබෝධයක් තිබීම මෙහිදී වැදගත් වෙයි. ඔබ මේ ගැන අධ්‍යනයක් කල යුතුය. අපි මෙය USP (Unique Sales Proposition) යනුවෙන් හදුන්වනු ලබයි. එය ඔබට සුවිශේෂ වූ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් විය යුතුය.
 5. පාරිභෝගිකයා සමග ඇති සම්බන්ධය
  ඔබ සමග පාරිභෝගිකයෙකු එකතු වූ විට එම පාරිභෝගිකයා ඔබගේ ව්‍යාපාරය සමග දිගුකාලීන සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නවාද? මෙය ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයකි. එසේ පාරිභෝගිකයා දිගටම ඔබගේ ව්‍යාපාරය සමග රදවා තබා ගැනීමට නම් ඔබට පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරමින් අවශ්‍යතාවයට සරිලන සේවාවක් සැපයිය යුතුය.

ඉදිරි කාලයේදී පාරිභෝගිකයන් ව්‍යාපාරය තුල රදවා තබාගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබදව විස්තරාත්මක ලිපියක් සමගින් හමුවෙමු.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *