පවුලේ ව්යාපාරයක් සාර්ථකව ගොඩනඟා ගත හැක්කේ කෙසේද?

පවුලේ ව්‍යාපාරයක්  ආරම්බ්  කිරීමේදී සියලු දෙනාම සඳහා එක්කෙනෙක් හෝ එක්කෙනෙක් සඳහා   සියලු දෙනාම ( all for one & one for all ) යන මුලධර්මය  සියලු දෙනාම අනුගමනය කල යුතුය. මෙම මුලධර්මය තුල සියලුදෙනාම එකමුතුව කටයුතු කරන බැවින් කුමන හෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුවත් ඒ සඳහා මුහුණ දීමට බලවත් ශක්තියක් තිබේ. එබැවින් තම පවුලේ ව්‍යාපාරයක් සාර්ථකව ගොඩනඟා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

ඇතම්විට ඔබගේ වෙළඳ නාමය ප්‍රසිද්ධ එක්ක  නොවිය හැක . නමුත් නියිකි , වෝක්ස් වෝගන් , සැම්සුන් , වොල් මාර්ට්  වැනි පවුලේ ව්‍යාපාර අද ලොව ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුකතම වෙළඳ නාම බවට පත් වී ඇත.

එබැවින් ඔබගේ පවුලේ ව්‍යාපාර සාර්ථක කර ගැනීමට සරල උපදෙස් කිහිපයක් .

  1. පැහැදිලි සිමා තබා ගැනිම

පවුලේ ව්‍යාපාරයක්  පවත්වා ගෙන යාමේදී එම ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට සිදුවේ.මෙහිදී පවුලේ අය සමඟ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගැනීමට හැකිවේ. ව්‍යපාරික සාකච්චා වලදී පැහැදිලි සීමාවක් තියන්න .  ප්‍රධාන වශයෙන් පවුලක් බව සිතන්න .

2. එය ව්‍යාපාරයක් ලෙස සලකන්න

බොහෝ ප්‍රවීනයන් පවුලේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට උපදෙස් දිය හැක . නමුත් පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ අත්දෑකිම් හා විශේෂඥ දැනුම වඩා පලදායි වන  අතර එය සැමවිටම සාර්ථකත්වයට බෙහෙවින් ඉවහල් වේ. එමෙන්ම සුදුසුකම් නොමැති ඔබගේ ඥාතීන් සේවය සඳහා යොදවන්න  එපා . තවද ඔබගේ ඥාතීන් සේවයේ යෙදී සිටි නම් ඔවුන්ව  ඥාතීන් නොවන සේවකයින්ට වඩා  උසස් කිරීම්ද  නොකළ යුතුය. එසේ කල විට සේවකයින්   හා ගනුදෙනුකරුවන් තුල තිබෙන ගරුත්වය බිඳ වැටෙන අතර එය ව්‍යාපාරයට අන්තරාදායක විය හැක.

3 පවුලේ ව්‍යාපාර සඳහා නිසි සැලැස්මක් තිබීම

ඔබ පවුලේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්බ කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් එයට සම්බන්ධ වන පවුලේ  සාමාජිකයින් එකතු කර නිසි සැලැස්මක් ඇති කර ගැනීම වැදගත් වන අතර එය ඊ ළඟ  පරම්පරාවට ගෙන යෑම සඳහා  පැහැදිලි දැක්මකින්ද  විය යුතුය.

Leave a Comment

Your email address will not be published.