නව වසරේ වයවසායකයෙකු වීමට ඔබට මෙම සුදුසුකම් තිබේද?

නව වසරේ වයවසායකයෙකු වීමට ඔබ අදහස් කරනවාද? ඔබට ඒ සදහා සුදුසුකම් තිබෙනවාද? ඔබට වයවසායකයෙකු වීමට අවශ්‍ය වන්නේ මොනවාද? ඔබ ඒ පිලිබදව අදහසක් නොමැති නම් මේ කරුණු 5 ඔබට ඉතාමත් වැදගත් වනු ඇත.

  1. ඔබේ ව්‍යාපාරය සදහා ඔබට අදහසක් තිබෙනවාද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ වැදගත්ම අංගය වන්නේ මෙයයි. ඔබට ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට යම් කිසි ව්‍යාපාර අදහසක් පවතීද? එමෙන්ම එම අදහස ව්‍යාපාර අවස්ථාවකට සුදුසු වන්නේද යන දේ පිලිබදව ඔබ විශේෂයෙන් අවදානය යොමු කල යුතුය. ඔබගේ අදහස ව්‍යාපාර අවස්ථාවකට නොගැලපෙන්නේ නම් ඔබ එය සුදුසු මට්ටමකට රැගෙන ආ යුතුය. ඉන්පසු ඔබට සාර්ථක වයවසායකයෙකු වීම හැකියාව ඇත

2. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සැලැස්ම හා පසුබිම

සෑම ව්‍යාපාර කටයුත්තක් සදහාම සැලැස්මක් අවශ්‍ය වන බව ඔබ දන්නවාද? ඔබගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම පමණක් නොව එය පවත්වාගෙන යෑමට සැලසුම් අවශ්‍ය වෙයි. මුල්‍යමය සැලසුම් පමණක් නොව නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය, බෙදාහැරීම, ගබඩාකිරීම වැනි බොහෝ දේ මීට ඇතුලත් වෙයි. මේ සියලු අංශ වෙත අවදානය යොමු කරමින් මේ සියල්ල සදහාම සැලැස්මක් පිළියෙළ කරගත යුතුය.

3. ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන

සෑම වයාපාරයකටම යම්කිසි ආයෝජනයක් හා මුල්‍ය පසුබිමක් අවශ්‍ය වෙයි.එමනිසා ඔබ විසින් මුල්‍ය සම්පාදනයක් නිසිලෙස ඔබ විසින් සකස් කරගත යුතුය. ඔබට අවශ්‍ය මුදල බැංකුවකින් හෝ වෙනත් මුල්‍ය ආයතනයකින් ණය මුදලක් ලෙස ලබාගත හැකිය. එසේත් නැතිනම් ඔබ ඉතිරි කරගත් මුදලකින් ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කල හැකිය. කෙසේ හෝ ඔබ නිසි මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම මෙහිදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි.

4. ඔබේ ව්‍යාපාරයට ඔබ විසින් දිය යුතු කාලය හා ශ්‍රමය

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කල පමණින් එය සාර්ථක කරගැනීම නොහැකිය. ඒ සදහා ඔබ යම්කිසි කැපවීමක් කල යුතුය. ඔබ ඔබේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් කරන කැපවීම මත ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය රදා පවතී. ඔබේ කාලයෙන් වැඩි වෙලාවක් සහ ඔබේ ශ්‍රමය මේ සදහා යෙදවීම බෙහෙවින්ම වැදගත් වෙයි.

5. ව්‍යවසායකත්ව පිලිබදව පැහැදිලි අදහසක් ඔබ තුල තිබෙනවාද?

ව්‍යවසායකත්වය යනු කුමක්ද? ඒ සදහා අවශ්‍ය පසුබිම කුමක්ද? මෙවැනි දේ පිලිබදව ඔබට මනා අවබෝදයක් තිබෙනවාද? ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම එය නිසිලෙස පවත්වාගෙන යාම මෙවැනි බොහෝ දේ ඔබ විසින් අද්‍යනය කල යුතුය. ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමේදී ඔබට ව්‍යාපාරික අවස්ථා පමණක් නොව ව්‍යාපාරික තර්ජනද පැමිණෙනු ඇත. එසේම අභියෝග වලටද මුහුණු දීමට සිදුවනු ඇත. ව්‍යාපාරයේ පසුබෑම්  ඔබ නොසැලී ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දිය යුතුය. එය සාර්ථක වයවසායකයෙකුගේ ගුණාංගයකි. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර එය පවත්වාගෙන යාමේදී මෙම සියලුම කරුණු වලට මුහුණ දීමට සිදු වන මතකයේ තබාගෙන ඔබත් ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දී අති සාර්ථක වයවසායකයෙකු වන්න.

ඔබත් වයවසායකෙක්ද එසේනම් ඔබේ කතාවත් අපිට කියන්න [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *