ගෙවතු වගාව ව්යාපාර අවස්ථාවක් ලෙස යොදාගන්නේ කෙසේද?

අද වන විට බොහෝ මිනිසුන් තමන් ආහාරයට ගන්නා එළවළු හා පළතුරුවල ගුණාත්මක බව හා නැවුම් බව පිළිබදව උනන්දු වෙයි. එයට බොහෝසෙයින් බලපා ඇත්තේ ගුණාත්මක බවකින් තොර එළවලු, පළතුරු ආහාරයට ගැනීමෙන් ඇති වන්නාවූ ලෙඩ රෝගයි. එම නිසා නැවුම් බවකින් ඉහල දේවල් මිලදී ගැනීමට බොහෝ දෙනා පෙළබේ.

  1. ගුණාත්මක බවෙන් හා නැවුම් බවෙන් ඉහල නිශ්පාදන ලබාදීම – මිනිසුන් බොහෝ විට මිලදී ගැනීමට පෙළබෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් හා නැවුම් බවකින්
    යුත් එළවලු හා පළතුරුයි. එම නිසා ඔබ වගා කරන එළවලුව හෝ පළතුරු වල මෙම දේවල්අඩංගු වන්නේ නම් පාරිභෝගිකයා ඔබගේ ව්‍යාපාරය වෙත ආකර්ෂණය වනු ඇත.
  2. ස්වභාවික පොහොර භාවිතා කිරීම -ස්වභාවික පොහොර යොදාගෙන වගා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. රසායනික පොහොර භාවිතය හැකිතාක් අවම කරන්නේ නම් පාරිභෝගිකයා ඔබේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වයි. වෙළදපොල තුල බොහෝ විට එවැනි නිශ්පාදන නොමැති බැවින් ඔබට පහසුවෙන්ම මේ හරහා වෙළදපොල ජයගත හැකිය.
  3. පළමුව කුඩාවට ආරම්භ කරන්න -ඔබේ වත්තේ ඉඩකඩ තිබෙන ප්‍රමාණයේ හැටියට ඔබේ වගාව ආරම්භ කරන්න. පළමුව වගාකිරීමට එක් වර්ගයක් හෝ කිහිපයක් තෝරාගන්න. එක්වරම බෝග බොහොමයක් වගා කිරීම සුදුසු නොවේ. බෝග වගා කරන ස්ථානයේම කුඩාවට බෝග අළෙවි කිරීමද ඔබට කල හැකිය. එවිට ඔබගේ බෝග වගාව දැකීමෙන් පාරිභෝගිකයාට ඔබ ගැන මෙන්ම ඔබේ බෝග පිලිබදව විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙනු ඇත. එය ඔබට ලැබෙන අමතර වාසියකි.
  4. තාක්ෂණය යොදාගෙන අළෙවි කටයුතු සිදු කිරීම – අද වන විට තාක්ෂණය ඉතාමත් දියුණු තත්වයකට පැමිණ ඇත. එම නිසා අනවශ්‍ය මහන්සියකින් තොරවම ඔබගේ අළෙවි කටයුතු සිදුකරගැනීමට දැන් ඔබට අවස්තාව සැලසී තිබේ. FaceBook මගින් ඔබගේ බෝග වගාව පිළිබදව පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීමට මෙන්ම පාරිභෝගිකයා සමග කෙලින්ම සම්බන්ධ වීමටද ඔබට මේ හරහා ඉඩ සැලසෙනු ඇත.
  5. භාණ්ඩ වල ගුණාත්මක බව දිගටම පවත්වාගෙන යාම – භාණ්ඩ වල ආරම්භයේදී තිබුනා වූ ගුණාත්මකබව දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත් වේ. බොහෝ නිශ්පාදන කලක් ගත වන විට ගුණාත්මක බව අඩු වනු ඇත. නමුත් ඔබ ඒ ගුණාත්මක බව දිගින් දිගටම පවත්වාගන්නේ නම් පාරිභෝගිකයා නිරතුරුවම ඔබේ නිශ්පාදන මිලදී ගැනීමට පෙළබේ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.