කොවිඩ් කාලය ඔබ ගතකරන්නේ කෙලෙසද?

ඔබේම ව්‍යාපාරයක් වර්ධනය කර ගන්න ක්‍රමයක් පිලිබන්දව සිතන්න මේ කාලය යොදා ගන්න.

අද වනවිට බොහො අයට තම රැකිය අවස්තා අහිමි වී තිබේ.

ඊට අමතරව ආර්ථික ගැටලු පැනනැගී තිබේ.
ව්‍යාවසායකත්වය ඔබට සුදුසු ද සොයා බලන්නට මෙම කාලය යොදා ගන්න.
මේ පිලිබන්දව සිත බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. 


පාරිභොගිකයන් සොයන නමුත් අඩුවෙන් සොයා ගැනිමට ඇති සේවා හෝ භාණ්ඩ මොනවාද?


බොහො විට ව්‍යවසායකත්වයට වැදගත් වන්නේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයන් – එවන් අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන බිස්නස් අදහසක්සදහා කවදත් ඉඩ කඩ ඇති බව ඔබ දන්නවද?


ඔබත් කලයුත්තේ ඒ පිලිබන්දව සොයා බැලීමයි.


නිසි අධ්‍යනයක් කරන්න.
දත්ත එක් රැස් කරගන්න.

ඔබට හැකිවේවි එවන් අවශ්‍යතාවයක් හන්දුනාගන්න.

ඔබට තිබෙන හැකියාවන් මොනවාද?


හැම කෙනාටම යම්කිසි හැකියව්ක් තිබේ.

එය කුමක්ද යන්න ඔබ විසින් සොය ගත යුතුය.
උදාහරනයක් ලෙස යම්කිසි කෙනෙක්ට රසට උයන්නට හැකියාවක් තිබියක හැක.

අද වැනි කාර්ය බහුල කාලයක එවන්හැකියාවක් පහසුවෙන්ම ව්‍යාපාරයක් ලෙස වර්ධනය කලහැකිය.
එසෙ නැත්නම් ඔබට හුරුබුහුටි අත්කම් හෝ කලාත්මක භාන්ඩ නිර්මානය කිරිමේ හැකියාවක් ඇත්නම් ඒවාඉන්ස්ටග්‍රැම් වැනි සමාජ මාධ්‍යයන් හි අලෙවි කර හැක.


ව්‍යපාරයක් ලෙස ඔබට කලමනාකරනය කර ගත හැකි අදහස් මොනවද?


ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම යනු ක්‍රමවේදයක් හා සැලසුමක් යුතුව පටන් ගත යුතු කාර්යකි.
මුල්‍ය අවශ්‍යතා මෙන්ම අලෙවිකරන අවශ්‍යතා සහ සලසුම් කලයුතු අන්ග පිලිබන්දව අධ්‍යනය කලයුතු වන අතරඒ පිලිබන්දව නිසි ලෙස සොය බැලිම කලයුතුවේ.

අන් අය ගේ අදහස් විමස බලන්න.


ව්‍යපාරයක් වෙනුවෙන්  වැදගත් වන්නේ පාරිභෝගික අදහස්.

එම නිසා ඔබත් දන්න කියන අයගෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරික අදහස පිලිබන්දව අසා බලන්න.

ඔවුන් සොයන සේවා හ භාන්ඩ, ඔවුන්ගෙ රුචිකත්වය හා අවශ්‍ය දේ පිලිබන්දව සොයා බලන්න. 
එවිට ඔබට අදහසක් ගැනීමට හැකිවෙවි.
අලෙවිකරනයේදි පාරිභෝගික දත්ත ඉතා වැදගත් වෙනවා රුචිකත්වය පිලිබන්දව සොයා දැනගන්න.
එම නිසා ඔබත් මෙලෙස සොයා බැලුවොත් ඔබට හැකි වෙනවා අදහසක් ලබා ගන්න ඒ පිලිබන්දව.

Leave a Comment

Your email address will not be published.