කළමණාකරුවෙකු සතු විය යුතු ගුණාංග මොනාවාද?

කළමනාකරුවෙක් යනු, නිවැරදි දේ නිවැරදි ලෙස කරන පුද්ගලයෙකි.

ව්‍යාපාරයේ සම්පත් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණු දිනා ගැනීම සදහා මෙහෙයවන්නේ කළමනාකරු විසිනි. බොහෝ විට සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල අයිතිකරු විසින්ම ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. එවිට එවැනි ව්‍යාපාරයක කළමනාකරු වන්නේද අයිතිකරුමයි. එහි වරදක් නැත.

ඔබ ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු ලෙස ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරයි නම් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සම්පත් ඔබ අපේක්ෂා කරන අරමුණු ලබා ගැනීම සදහා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළින් මෙහෙයවන්නේද ඔබමය. මෙහිදී ඔබේ ව්‍යාපාරය සුළු පරිමාණ වුවත් මධ්‍ය පරිමාණ වුවත් එහි කළමනාකරු හැටියට ඔබට බරපතල වගකීමක් දැරීමට සිදුවේ.

ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු වන ඔබට කළමනාකරණ කාර්ය ඉටුකර ගැනීම සදහා සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් යොදවා ගැනීමටද පුළුවන. එවිට එම අය ඔබේ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරු හෝ කළමනාකරුවන් බවට පත්වේ.

මුළු ව්‍යාපාරයම මෙහෙය වන්නේ කළමනාකරු විසිනි. ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය ගැන හොදින්ම දන්නා පුද්ගලයා කළමනාකරුය. දුර්වලතා හා ගැටළු ගැනද කළමනාකරුට මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. ඒ අවබෝධය මත කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුලින් ව්‍යාපාරයේ අරමුණු දිනා ගැනීම සදහා ව්‍යාපාරය මෙහෙය වීම කළමනාකරුගේ කාර්යයි.

කළමනාකරුවෙකු සතු විය යුතු කුසලතා මොනවාද යන්න දැන් අපි සොයා බලමු.

 1. තීරණ ගන්නෙකු විය යුතුය
  එනම් කළමනාකරුවෙකු පලදායි තීරණ ගන්නෙකු විය යුතුය. ඔහු නිතරම ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් එහි සේවකයන් වෙනුවෙන් නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගත හැකි පුද්ගලයෙකු විය යුතුය.
 2. වගකීම් බාරගන්නා අයෙකු විය යුතුය
  කළමනාකරුවෙකු සෑම විටම වගකීම් බාරගැනීමට තරම් ශක්තිවත් අයෙකු විය යුතුය. ඉලක්ක මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සදහා ක්‍රියාකාරී අයෙකු විය යුතුය.
 3. නායකත්වය දිය යුතුය
  ඔහු නිතරම තම කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නෙක් විය යුතුය. නිතරම නායකත්වය දරන්නෙක් විය යුතුය.
 4. නිර්මාණශීලි අයෙකු විය යුතුය
  තම දැනුම, කුසලතාවය, පළපුරුද්ද හා හැකියාව තුලින් ව්‍යාපාරයේ යහපැවැත්මට උපකාර වන ක්‍රියාවන් සිදු කල හැකි විය යුතුය.
 5. තොරතුරු හුවමාරුව (සන්නිවේදන කාර්යය ) මනාව සිදුකළ හැකි අයෙක් විය යුතුය
 6. සේවකයන් පලදායි ලෙස මෙහෙය වීමට හැකි විය යුතුය
  තම සේවකයන්ගෙන් පලදායි ලෙස සේවය ලබාගනිමින් හොදින් වැඩ කටයුතු කල හැකි කෙනෙකු විය යුතුය
 7. තම කණ්ඩායම දිරිමත් කර සාර්ථකත්වය කරා මෙහෙයවිය හැකි අයෙක් විය යුතුය
  නිතරම තම සේවක කණ්ඩායම දිරි ගන්වමින් ඔවුන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කල හැකි අයෙකු වීම
 8. ගැටුම් කළමනාකරණය
  ව්‍යාපාරය තුල වන ගැටුම් මනාව කළමනාකරණය කරගත හැකි අයෙකු වීම
 9. වෙනස්වීම් කළමනාකරණය කරගත යුතුය
 10. වටපිටාවේ සිදුවන වෙනස හා සංවර්ධනය පිළිබද නිරන්තර අවධානයෙන් සිටින අයෙකු විය යුතුය

ඔබගේ ව්‍යාපාරය මෙහෙයවීමේදී ඔබ හෝ ඔබගේ කළමනාකරු ඉහත සදහන් හැකියාවන් යොදා ගන්නේද යන්න මදක් විමසා බලන්න.

ව්‍යාපාරයට මුදල් යොදවා එය ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන එන නමුත් දැනට පවත්නා කාර්ය බහුලත්වය නිසා ඔබට ඇතැම් කළමනාකරණ කාර්යයන් ඉටු කිරීම අපහසු බව දැනේ නම් සුදුසුකම් සහිත දක්ෂ කළමනාකරුවෙකු පත්කර ගැනීම ඔබේ ව්‍යාපාරයේ මතු දියුණුවට උපකාරී විය හැකිය. එයින් ඔබට ඇති අධික පීඩනයද අඩු වේ. ඔබට ඉතා සැහැල්ලුවෙන් යුතුව ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය අධීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.