ඔබේ ව්‍යාපාරයට මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයක්ද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ මුදල්ය. ඔබ විසින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට සරිලන මුල්‍ය සැලසුමක් සකස් කරගැනීම මෙහිදී වැදගත් වෙයි. බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ගන්නා තීරණය නම් බැංකු ණයක් වෙත යාමයි. ඊට පෙර ඔබ මේ දේවල් ගැනත් මොහොතක් සිතා බලන්න.

 1. ඔබගේ ව්‍යාපාරයට බැංකු ණයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
  ඔබ විසින් ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකස් කර තිබෙනවාද? එසේ නැතිනම් ඔබ විසින් ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකස් කරගත යුතුය. එහි ඔබගේ මුල්‍ය තත්වය කුමක්ද? ඒ සදහා ඔබට බැංකු ණයක් අවශ්‍යමද? නැත්නම් ඔබේ අත ඉතිරි මුදලින් ඔබට යම් ආයෝජනයක් මේ සදහා යෙදවිය හැකිද යන්න සොයා බැලීම ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණකි.
 2. ඔබේ ව්‍යාපාර සැලසුම කෙටිකාලීනද? දිගුකාලීනද?
  කෙටිකාලීන සැලසුම් යෙදීමට වඩා දිගුකාලීන සැලසුම් යෙදීම වැදගත් වෙයි. මුල්‍ය අවශ්‍යතාවය ඒ මතද බොහෝ විට පදනම් වෙයි.
 3. බැංකු ණයකට යොමුවන්නේ කෙසේද?
  පළමුව ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකස් කරගෙන මුල්‍ය තත්වය පිළිබදව යම් අදහසක් ඔබ ලබා ගත යුතුය. එමෙන්ම බැංකු ණයක් ලබාගැනීමේදී ඔබට යම්කිසි ඇපයක් ලෙස ඔබගේ යම්කිසි දේපළක් හෝ ස්ථාවර තැන්පතුවක් හෝ ඔබ සතුව තිබිය යුතුමය. මේ සියල්ල පිළිබදව මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.
 4. බැංකු ණයක් නොමැතිව ව්‍යාපාරයක් කිරීමට හැකිද?
  අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. ඔබ සතුව ඉතිරි මුදල් ඇත්නම් ඔබට ඔබ සතු මුදලින් කුඩාවට ඔබගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කල හැකිය. එයින් ඔබ සතුවන වගකීම් ප්‍රමාණයද පහළ යනු ඇත. ඔබ බැංකු ණයක් සදහා වගකිම් සහිත කෙනෙකු නොවනු ඇත. මේ ලෙසින් ඔඑ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට හැකිනම් එය ඉතාමත්ම යහපත්ය.
 5. ප්‍රායෝගික වීම සුදුසුය
  ඔබ වඩාත් ප්‍රායෝගික වන්නේ නම් එය ඔබට ඉතාමත්ම යහපත් වනු ඇත. බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම පහසු යයි සිතුවත් පසුකාලීනව එය ඔබට පහසු දෙයක් නොවන්නටත් පුළුවන. එමනිසා සැම විටම ඔබ විසින් ප්‍රයෝගික දේවල් සිදු කිරීම වඩා වැදගත් වනු ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published.