ඔබේ ව්යාපාරය වර්ධනය කිරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේද ?

ඔබගේ ව්‍යාපාරය දැන් තිබෙන මට්ටමට වඩා තවත් පුළුල් කිරීමට ඉහලට ගෙන ඒමට ඔබ අදහස් කරනවාද? ඔබට ඒ සදහා සැලැස්මක් තිබෙනවාද? එසේ නොමැතිනම් අද අපෙන් ඔබට ඒ පිලිබදව කරුණු 5ක්,

  1. ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට නව සේවාවක් සපයන්නට උත්සහා කරන්න – දැනට ඔබ ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදෙන සේවාවට අමතරව එයට සම්බන්ද තවත්සේවාවක් ඔබට සැපයිය හැකිය. උදාහරණයක් ඔබේ වයාපාරය දොර රෙදි මැසීම නම් ඔබ පාරෝභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත Design කිරීමේ සේවාවද ලබා දිය හැකිය. එය ඔබේ පාරිභෝගිකයාටද පහසුවක් වන අතර ඔබේ වයාපාරයද තවත් මට්ටමකට ඔසවා තැබීමක්සිදුවේ. ඔබේ ව්‍යාපාරය තවත් පුළුල් වෙයි.

2. ඔබේ ව්‍යාපාරයට සිටින තරගකාරී ව්‍යාපාර පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න – නිතරම ඔබට තිබෙන තරගකාරී ව්‍යාපාර පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න. මක්නිසාද සියලු දෙනා සපයන සේවාවන් සමාන වන නිසා ඔබේ ව්‍යාපාරයට වඩා වෙනත් කෙනෙකුගේ සේවාවෙන්ලැබෙන ප්‍රතිලාභය වැඩි නම් පාරිභෝගියකයන් ඔබට අහිමි වීමට ඉඩ ඇත. නිතරම තරගකාරී ව්‍යාපාර පිලිබදව හොද අවබෝදයක් මෙන්ම හොදින් අධ්‍යනයක් සිදු කල යුතුය.

3. පාරිභෝගිකයාගේ තෘප්තිමත් වන සේවාවක් ලබාදීම – ඔබට නිතරම පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් වන අයුරින් සේවාව ලබාදීමට හැකිය විය යුතුය. පාරිභෝගිකයා කෙරෙහි ඔබ වැඩි අවදානයක් යොමු කල යුතුය. එවිට ඔබේ ව්‍යාපාරය වෙත පාරිභෝගිකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඔබ හැකිය. මෙමගින් ඔබේ ව්‍යාපාර වර්දනය කරගැනීමට හැකිය.

4. ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරගැනීමට ඔබට සැලැස්මක් තිබෙනවාද? – ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම මෙන්ම වර්ධනය කිරීමටද ඔබ සතුව සැලැස්මක් තිබිය යුතුය.ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාරීත්වය, මුල්‍ය කටයුතු, වැනි සියලු දේ ගැන සැලැස්මක් තිබීම වැදගත්වෙයි. උදාහරණයක් ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරය හෝටලයක් නම් දැනට එය තිබෙන ප්‍රදේශයට
අමතරව තවත් ප්‍රදේශයක එය ආරම්භ කළ හැකිය. ඊට අවශ්‍ය සැලසුම් යොදමින් සාර්ථකව ඔබේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට පියවර ගත හැකිය.

5. ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට පෙර මනා අධ්‍යනයක් සිදු කල යුතුය – ව්‍යාපාරය කොතරම් සාර්ථක වුනත් එය පුළුල් කිරීමේදී ඔබේ ව්‍යාපාරය පිලිබදව ඔබ මනා අධ්‍යනයක් සිදු කල යුතුය. ඒ සදහා ඔබට අවශ්‍ය මුල්‍යමය පසුබිම, මානව සම්පත්, වැනි මුළු ක්‍රියාවලිය ගැනම මනා අධ්‍යනයක් කිරීම වැදගත්ය. එසේ නොමැති නම් ඔබ ව්‍යාපාරය පුළුල්කිරීමෙන් ඔබට යම් කිසි අවාසියක් ඇති විය හැකිය. ඔබේ ව්‍යාපාරය තවත් ඉහලට ගෙන ඒමට ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ මේ සියලු කරුණු පිලිබදව අවධානය යොමු කල යුතුය.

ඔබත් වයවසායකයෙක්ද? එසේ නම් ඔබේ කතාවත් අපිට කියන්න [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.