ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊලග පියවරට යෑමට සුදානම්ද?

ව්‍යාවසායකයෙක් ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරය ඊලග පියවරට යෑමට සුදානම්ද?

එය පරිමාණයෙන් වැඩි කිරීමට (scale up)  අවශ්‍ය නැතිනම් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ එතරම් තේරුමක් නැත.

මුලින්ම ඔබ ඔබෙන්ම ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නය නම්  ඔබේ ව්‍යාපාරයට වර්ධනය අවශ්‍යද කියාය. 

වර්ධනයේ මීළඟ මට්ටමට ලගාවීමට උනන්දුවක් දක්වන සෑම ව්‍යවසායකයෙකුම ව්‍යාපාරය පරිමාණය වැඩි කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් ගොඩනගාගෙන තිබිය යුතුය.

 

නිශ්චිත පරිමාණය වැඩි කිරීම යනු කුමක්ද මගේ ව්‍යාපාරය සඳහා සූදානම්ද

ඔබේ ව්‍යාපාරය සැලකිය යුතු වර්ධනයක් කරා ළඟා වී තිබේද?

 

මෙය සෑම ව්‍යවසායකයෙකුම තමන්ගෙන් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයකි

 

මගේ ව්‍යාපාරය මා ආරම්භ කරන විට මා තැබූ ඉලක්ක සහ බලාපොරොත්තු වු ප්‍රතිඵල සාක්ෂාත් කරගන්නවාද?

 

පරිමාණය වැඩි කිරීම යනු ඔබේ පවතින මෙහෙයුම් රාමුවෙන් ඔබ්බට වර්ධනය වීමයි. එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාර  මෙහෙයවීමේ මට්ටම ඉහළ නැංවීම සහ වැඩිදියුණු කිරීමයි.

 

ව්‍යාපාරයක් ලෙස සාර්ථක වර්ධනයක් අත්කර ගැනීම තුලින්  ඔබට පරිමාණය වැඩි කිරීමට ඉඩකඩ සැලසේ.

 

ඔබේ පවතින මට්ටමෙන් ඔබ්බට වර්ධනය වීමට ඔබට හැකියාවක් ඇති බව එයින් අදහස් වේ.

 

ව්‍යාපාර ආකෘතිය ස්ථාවරද?

 

ඔබේ ව්‍යාපාරය ගොඩනැගී තිබෙන්නේ ශක්තිමත් අකෘතියක් මතද?

 

බොහෝ විට ආරම්භයේදීම කුඩා හා කළමනාකරණය කළ හැකි මෙහෙයුම් පරිමාණයකින් අප ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නෙමු.

 

ඔබේ ව්‍යාපාර ආකෘතිය මීළඟ වර්ධන මට්ටමට පිවිසීමට තරම් ස්ථාවර ?

 

පරිමාණය වැඩි කර ගැනීමට පෙර ඔබ ඇසිය යුතු සහ පිළිතුරු සෙවිය යුතු ප්‍රශ්න මේවාය.

ඔබේ ව්‍යාපාර ආකෘතිය ශක්තිමත් නම් ඔබට ඊලග පියවර වෙත යාහැක. එනම් දැනට ක්‍රියාත්මක වන මට්ටමට වඩා වැඩි ඉඩක් ලබාදෙන මට්ටමකට යෑමටය.

 

ඔබට ව්‍යාපාර සැලැස්ම ප්‍රතිනිර්මාණය කර ඔබේ ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමේ ඉහළ මට්ටමක් කරා යා හැකිය.

 

ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරයේ වැඩි කොටසක් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට හෝ බාහිරින් ලබා ගැනීමට හැකි ?

 

ස්වයංක්‍රීයකරණය (automation), තාක්ෂණය ගෙන ඒම (technology) සහ විවිධ කාර්‍යයන් සදහා අවශ්‍ය සේවා පිටින් ලබා ගැනීම (outsourcing) ඔබට පරිමාණය වැඩි කර ගැනීමට හොඳ ක්‍රම වේ.

 

ප්‍රමානයෙන් වර්ධනය වීමට ඔබ සුදානම්ද? 

 

ආරම්භක අවධියේ සිටි ලෙසටම පවත්වා ගෙනයාම සමහර ව්‍යාවසායකයන්ට අවශ්‍ය වේ. ඔවුන් වර්ධන ගැන විශාල ලෙස සිතන්නේ නැත.

 

සමහර ව්‍යවසායකයින් විශ්වාස කරන්නේ තම ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීම අනවශ්‍ය වැඩ අධික බරක් සහ ආතතියක් ඇති කරන බවයි.

 

ඔබ නම්, ඔබේ ව්‍යාපාරය යන්නේ කොතැනට දැයි සිතා බැලිය යුතුය.

 

වර්ධනයක් නොමැති ව්‍යාපාර කල් යාමෙදි සාර්ථකත්වයෙන් මිදි ඒකාකාරි පදනමක් සිටමින් පල් වෙන ස්වභාවයක් දක්වයි.

 

ඔබේ ව්‍යාපාරය ඔබෙන් පිටත ආයතනයක් ලෙස සිතන්නඑම ආයතනය එහි සාර්ථකත්වය පවත්වා ගැනීමට නම් එය වර්ධනය වී පුළුල් කළ යුතුය.

 

ඔබ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළ ඉලක්කය තාමත් එයමද නැතහොත් එය වෙනස් වී තිබේද

 

ඔබේ මුල් ඉලක්කය ගැන නැවත සිතා බලන්න.

 

බොහෝ දෙනෙකුට, ව්යාපාරයක් විශාල වීමත් සමඟ ඉලක්ක වෙනස් වේඑය එසේ විය යුතුය.

ඔබ ඔබේ කුස්සියේ හෝ ඔබේ නිදන කාමරයේ ආරම්භ කළ කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය සමග පිටතට ගත යුතු කාලය එලබෙන බව මතක තබාගත යුතුය.

ඔබ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමේ ඔබේ ඉලක්කය ගැන නැවත සිතා බැලීමට සහ දැක්ම, මෙහෙවර යනාදිය සමාලෝචනය කළ යුතුය.

මතක තබා ගත යුතු දෙය නම්, ව්‍යාපාරයක් වර්ධනය වන විට, වර්ධන ගමන් පථය පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉතා මැනවින් අධික්ශනයකට් ලක්කිරීම සහ පරිමාණය වැඩි කර ගැනීම සුදුසු වන බවය.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.