ඔබේ ව්‍යාපාරයට අදාල ප්‍රවර්ධනය තොර ගන්නේ කෙසේද?

සැම ව්‍යාපාරයක් සදහම ප්‍රවර්ධනය අවශයි.

විශේෂයෙන්ම අද වන විට digital ලෝකය තුල මෙය සැම සන්නමයකටම බලපායි .

Digital මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය තුළින් ඔබේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම පහසු වුවද එය ඔබේ සන්නාමයට/ ව්‍යාපාරයට අදාළ ලෙස සිදු කිරිම වැදගත්ය.

එය කරන්නේ කෙසේද යන්න සොයා බලමු

01. සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ඉස්මතු කරන සාම සුවිශේෂී දිනයක්ම ඔබට අදාළද?

සමාජ මාධ්‍ය තුල නිරතුරුවෙන්ම කතා කරන දින පිලිබදව අධ්‍යනය කර ඒවා ඔබේ ව්‍යාපරයට සුදුසුද යන්න සොයා බලන්න.

උදාහරණයක් ලෙස අප්‍රේල් 01 දින ලෝක මෝඩයන්ගේ දිනය ඔබට අදාල නොවෙන්නට පුළුවනි. නමුත් ඒ දවස පිලිබදව කතා බහ සාමන්‍යයෙන් ඇති වේ.

ඒ වගේම valentine දිනය හෝ මව්වරුනේ දිනය වැදගත් වන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයට එම දිනය අදාල නම් පමණි.

එම නිදා ඒ පිලිබදව ඔබ විසින් සලක බලා අදාල දිනයන් පමණක් තොරා ගන්න.

02. දැනට ජනප්‍රිය කරුණු හා මාතෘකා ප්‍රවර්ධනය සදහා තිර ගැනීම ?

 

අද ලෝකය පුර ජනප්‍රිය තෙම රැසක් තිබේ. නමුත් ඒවා සදහා ප්‍රවර්ධනය කටයුතු කිරීම ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ සන්නාමයට අදාළ දැයි සොයා බලන්න.

උදාහරණයක් ලෙස ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සමහර තේමා අපේ රටට අදාළ නොවෙන්නට පුළුවනි .

ඒ පිලිබදව ඔබ විශේෂයෙන් සිත බැලිය යුත්තේ එසේ ඔබ විසින් තොර ගන්නා.

සමහර තේමා සංස්කෘතික වශයෙන් හා සධාචාරාත්මක වශයෙන් නුසුදුසු විය හැකි බැවිනි.

අලුත් අදහසක් සමඟ සන්නාමයක් එලිදක්වපු කතාවක්

03. ප්‍රවර්ධනය කරයුතු සැලසුමකින් යුතුව සිදු කිරීම

 

අන් අය කරන ප්‍රවර්ධන කටයුතු දෙස බලමින් තමන් එවන් කටයුතු වලට එලබීම සුදුසු නැත.

ඔබ විසින් ඉතා සැලසුම් සහගතව හා මනා අධ්‍යනයකින් පසුව ඔබ කරන ප්‍රවර්ධන කටයුතු තෝරා ගැනීම වැදගත් වේ.

 

04. ප්‍රවර්ධන කටයුතු සදහා ඔබේ ව්‍යාපාරයට සරිලන ප්‍රවර්ධන කටයුතු පමණක් තොර ගත යුත්තේ ඇයි ?

 

උදහරණයක් ලෙස ඔබේ ව්‍යාපාරය හෝ සන්නාමය කාන්තාවන්ට සේවාවක් සපයන සන්නමයක් හෝ ව්‍යාපාරයක් නම්,
ඔබට මව්වරුන්ගේ දිනය, ලෝක කාන්තා දිනය වැනි දින සමරමින් ප්‍රවර්ධනය සිදු කල හැක.

මීට අමතරව කාන්තාවන් පිලිබදව සමාජ මාධ්‍ය තුල යාවත්කාලීන වූ තෙම ද ඔබට යොදා ගත හැක.

අපේ නොවන අපේ ලෝකය (Augmented Reality & Virtual Reality)

05. ප්‍රවර්ධනය සදහා විනයානුකුලව වියදම් කිරීමේ වැදගත්කම

බොහෝ විට ප්‍රවර්ධන කටයුතු වලදී වියදම් සිදු වන්නේ සැලසුම් කල ආකාරයටම නොවේ. මීට හේතු වන්නේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු වලදී විනයකින් තොරව වියදම් කිරීමයි.

 

එම නිසා ඔබ විසින් ප්‍රවර්ධන කටයුතු වලදී මුල්‍ය විනය ඇති කර ගැනීම වැදගත් වේ.

 

එයින් අදහස් කෙරෙන්නේ ඔබ විසින් සිදු කරන ප්‍රවර්ධන කටයුතු සදහා ආයෝජනය කල යුතු මුදල පිලිබදව විමසිල්ලෙන් සිටීමයි.

 

හැම විටම මතක තබා ගන්න ප්‍රවර්ධන කටයුතු යනු අලෙවිකරණයේ කොටසක් බැවින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට ගැලපෙන හා අදාළ ප්‍රවර්ධනය තෝරා ගැනීමට.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.