ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තය නගා සිටුවීමටත්, දේශීය නිෂ්පාදනකරුවන් දිරිගැන්වීමටත් ඇත යන්ත්‍ර හා බතික් රෙදිපිළි ආනයනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

මෙය අපට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

දේශීය අත් යන්ත්‍ර හා බතික් නිෂ්පාදන ඉතා සුවිශේෂ මට්ටමක අදවන විට පැවතුනද එය අද කාලයට සරිලන ලෙස ගොඩනගා ගැනීමට අවස්ථාව පැමිණ තිබේ. මෙය ඔබට වඩාත් වැදගත් වන්නේ ඔබ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය තුල නියැලෙනවා නම් හා එයට අවතීර්ණ වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්ය. ඒ සදහා ඔබ කළ යුත්තේ මොනවාද?

 1. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයන් ආරක්ෂා කරන අතරම නව්‍යතා හදුන්වා දීම
  රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් නව්‍යතා වෙළදපොලට හදුන්වා දීමට ඔබට හැකියාවක් ඇති නම් මේ ක්ශේත්‍රය තුළ ඉහළටම ගමන් කිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත. නව මෝස්තරයෙන් යුතු බතික් සාරි නව්‍යතාවය මුල්කරගෙන අලුත් වූ දෙයක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමට ඔබට හැකියාවක් තිබේ නම් ඔබ සාර්ථකය.
 2. ජාත්‍යන්තර තත්ව පාලනයට අනුකූලව වූ නිෂ්පාදන සැපයීම
  නිෂ්පාදනකරුවෙකු ලෙස ඔබ සෑම මොහොතකම උත්සහා කළ යුත්තේ ඔබ නිපදවන දෙය දවසින් දවස තත්ත්ව පාලනය ඉහළ දැමීම මිස පහළ දැමීමට නොවෙයි. එමනිසා නිතරම උසස් තත්ව පාලනයෙන් යුතු වූ නිෂ්පාදන පාරිබෝගිකයාට ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. නිෂ්පාදනකරුවෙකු ලෙස ඔබේ ප්‍රධාන අරමුණ විය යුත්තේ උසස් තත්ව පාලනයෙන් යුතු වූ නිෂ්පාදන වෙළදපලට ඉදිරිපත් කිරීමයි.
 3. නව නිපැයුම් කෙරෙහි යොමු වීම
  නිතරම් නව මෝස්තර, නව විලාසිතා වෙළදපොලට හදුන්වා දීමට උත්සුක වන්න. නව නිපැයුම් බිහි කිරීම සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකුට තිබිය යුතු අනිවාර්ය ගුණාංගයකි. එමනිසා නිතරම ඒකාකාරිත්වයෙන් මිදී පාරිභෝගිකයන්ට අලුත් දේවල් ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.
 4. පරිසරයට හානි නොවන ලෙස ඔබගේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරන්න
  විශාල නිෂ්පානදාගාර තුලින් පරිසරයට අහිතකර දේවල් රැසක් එකතු විය හැකිය. එමනිසා නිතරම පරිසර හිතකාමී ලෙස ඔබගේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීමට වග බලාගන්න. එය ඔබ විසන් පරිසරයට කරන්නාවූ මහත් සේවයකි. නිතරම පරිසර හිතකාමී දේට හුරු වන්න.
 5. Online ක්‍රමයට විකිණීම
  දැන් ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් Online ඔබගේ ගණුදෙනු සිදු කළ කිරීමට හැකියාවක් ඇති අතර පාරිභෝගිකයා වෙත ඉක්මනින ලගා වී පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය සේවාව අවශ්‍ය ලෙස ලබා දීමට Online ක්‍රමය මගින් ඔබට සැලසී තිබේ. එමෙන්ම ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විස්තර නියමාකාරයෙන් පාරිබෝගිකයාට වටහා දීමටද ඔබට පුළුවන.

Leave a Comment

Your email address will not be published.