ඔබගේ business එක අසාර්ථකද?

ඔබගේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වීම නිසා ඔබ මානසිකව පසුබෑමකට ලක්වෙලා ද?

දන්නවාද  ඇත හැරීම හෝ නැවතීම  නොව නොනැවතී  ඉදිරියයට ගමන් කිරීම  අපේ මනසට ශක්ක්තියක් ඇති බව?ඕනෑම දෙයක් කිරීමට මනසට ඇති ශක්තිය අපට ලැබී ඇත්තතේ අපේ උපතේ සිටියි . මතකද අපි පාසල් කාලේ ඉගෙන ගත්ත තෝමස් අල්වා එඩිසන් ගැන.  තෝමස් අල්වා එඩිසන් ඔහු විදුලි බල්බය සොයා  ගැනීම සදහා  එම බල්බයේ  සුත්‍ර්කාවට ගැළපෙන  කෙන්දක් තොරා ගැනීම  දහස් වරක් පරික්ෂණ  කලබව. අවසානයේ ඔහුගේ ඇති කැපවීම මත ඔහු  ලොවට සේවයක් කලා වගේම ජයග්‍රාහකයෙක්  වුණා. දන්නවනේ ඔබ නිතරම යන KFC  එම ආයතනයේ අයිතිකරු  ගෙවල් ගානේ ගිහින් ඔහුගේ  කෑම විකුණපු   කෙනෙක් බව අද ලෝකේ පුරාම KFC  අවන් හල් .  එහෙම දියුණු වෙලා තියෙන්න්ව් ඔහු තුල තිබුණු ඇත නොහරින උත්සාහය නිසා .

 ඔබ ලබා දෙන භාණ්ඩය හෝ සේවට ඇති ඉල්ලුම සලකා  බලන්න

  තමන් කරන business එකට ඇත්තටම වටිනවද ඒ  සඳහා  ඉල්ලුමක් තියනවද කියලා බලන්න ඕනේ  ඔබ කරන business  එක මිනිස්සුන්ට  දෙන්න ඕන විදිය ඔබ කලපනා කරන්න ඕන. එසේම  අලුත් වෙන්න ඕනේ. අලුත් විදියට මිනිසුන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ මුලින්ම ලාබ උපරිම කරන්නේ නැතුව ලබාදෙන භාණ්ඩය හෝ සේවාව  පාරිභෝගිකයා සතුටු වෙන ලෙස ලබාදීම කල යුතු වේ නිරතුරුව හොද සේවා ලබා දී ම තුලින් ඔබට ඔබගේ සාර්ථකත්වය කරා යාම අපහසු නොවේ. ඔබගේ පාරිභෝගිකයට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍යම වෙලාවේ ලබා  

ඔබගේ අසර්ථකත්වට හේතුව සොයා බලන්න 

මෙහිදී ඔබගේ අසාර්ථකත්වය ඇති උනේ කෙසේද කියා ඔබම විමර්ශනය කල යු තු වේ . ඔබ එය  නැවත නැවතත් එහි ඇති අඩු පාඩු බැලිය යුතුවේ. ඔබ එය සදහා උවමනා  නම් උපදේශකවරුන්ගෙන් උපදෙස් ගැනීමහෝ සාකච්ඡ  කල හැක. ඒ අතර තුර ඔබම විසින් ඒ සඳහා ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග  පිළිබද අවධානය යොමු කල යුතුය. ඒ වගේම ඔබ තව තවත් නායකත්ව වැඩසටහන් සදහා යොමු විය යුතු ය.  ඔබ දුරදර්ශි නායකයෙකු විය යුතු අතර ඔබ ඔබගේ  presonalitiy එක වර්ධනය කර ගත  යුතුය. ඔබ ඔබට ගැලපෙන bussiness plan  එකක්  තබා ගත යුතුවේ

 අසාර්ථක වී පසුව දියුණු  වූ පුද්ගලයන් ගැන සොයන්න

 ඔබගේ අසාර්ථකබව  නිසා ඔබ පසු තැවිල්ලලෙන්  සිටිනවා  නම් ඔබ කල යුතු  තවත් දෙයක් නම් අසාර්ථක වී පසුව දියුණු වූ  පුද්ගලයන් ගැන සොයා  ඔවුන් කටයුතු කල ආකාරය පිළිබද සොයා බැලීම හා ඔවුන් ඒවාට මුහුණ දුන් අකාර, ඔවූන්ගේ ධනාත්මක් සිතුව්ලි අභියෝග වලට නොසැලී මුහුණ දුන් හැටි ගැන සොයා බලා  ඒවා ඔබ ආදර්ශයට ගනිමයි     

 ඔබ නිරතුරුව ඔබගේ  business එකේ සිදුවූ අඩුපාඩු ඔබගේ සේවකයන් සමග කතා  කල යුතු වේ

ඔබගේ සේවකයන් සමග  කතා  කරන්න. එවිට  ඔවුන් ගේ අදහස ගැන දැනුවත් වීය හැකි අතර ඔබට ඉදිරියේදී  කල යුතු  දේ පිළිබද නව ඇදහස්  ඇති වේ . සේවකයන්ගේද  අදහස් ඇතුව ඔබට නැවත දියුණු විය හැක. අත්දැකීමෙන්  හා සේවකයෝ  පරිබෝගිකයන්  නිරතුරුව හමු වන නිසා සේවකයන්ගේ වටිනා අදහස් ඔබ  උපයෝගී කර  ගන්න.

  නරක කාලයේදී ඔබ ඔබවම විසශ්වාස කරන්න

 ඔබ තුල ආත්ම ශ්ක්තිය වර්ධනය කර ගන්න . මේ ලොවතුල කල නොහැක්කක් නොමැති බව  ඒ  සදහා වුවමනා වන්නේ කැපවීම පමණක් බවත් ඒ  වෙනුවෙන් ඔබ වෙහෙස විය යුතු බවත් ඔබ  විශ්වාස කල යුතු වේ. ඔබ ඔබගේ මනස ශක්තිමත් කල කර ගත  යුතු ය කිසිවිට ඔබ මානසිකව වැටෙන්න එපා. ඔබ ගේ ශක්තිය ඔබ සතු බව අමතක නොකරන්න. ඔබ උත්සාහය කිසි දින ඇත් නොහරින්න.  ඔබගේ දියුණුව ඇත්තේ ඔබ  තුලමයි  

Leave a Comment

Your email address will not be published.