ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බාධා ගැන ඔබ දන්නේ මොනවාද?

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ව්‍යවසායකයන්ට ඇති බාධා ඉවත් කරමින්, යල් පැනගිය නීති රීති වෙනස් කරමින් අලුත් ව්‍යවසායකයන්ට ව්‍යාපාර ලෝකයට අවතීර්ණ වීමට අවස්තාවක් සලසා දෙන බවයි. රටක් ලෙස එය ඉතාමත්ම වැදගත් වූ කරුණකි. ව්‍යාපාර ලෝකයට අවතීර්ණ වීමට ඇති බාධා නිසාම බොහොමයක් දක්ෂ ව්‍යවසායකයන් රටට අහිමි වී තිබීම අතිශයින්ම කණගාටුවට කරුණකි.

 1. යල් පැනගිය ක්‍රමවේදයන්
  බොහෝ අවස්තාවලදී ව්‍යාපාරිකයන් අපිට අහිමිව යන්නේ මෙම යල් පැන ගිය නීති රීති නිසාවෙනි. එහි ඇති සංකීර්ණතාවය නිසාවෙන් බොහෝ දෙනා ව්‍යාපාර ලෝකයට පිවිසීමට අකමැත්තක් දක්වයි. එමනිසා මෙම යල් පැනගිය ක්‍රමවේදයන් වල යම්කිසි වෙනසක් සිදු වන්නේ නම් එය ව්‍යාපාරිකයන්ට වඩාත් හිතකර දෙයකි.
 2. ව්‍යවසායකයන් පිලිබදව මනා අවබෝධය
  ව්‍යවසායකයන් පිළීබදව මනා අවබෝධයක් තිබීම ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයකි. දැනුම, වගකීමක් සහිතව වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම වැනි දේවල් පිළිබදව මනා අවබෝධයක් තිබීමද මෙහිදී වැදගත් වෙයි.
 3. ව්‍යවසායකත්වය පුළුල් කිරීම
  කුඩා පරිමාණයේ සිටි මහා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරයක් දක්වා වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් සිදු කිරීම ඉතාමත්ම වටිනා දෙයකි. එවිට රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගැනීමට මෙන්ම පුද්ගලික ලෙසද එය ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් වනු ඇත.
 4. සෑම මට්ටමකම පුද්ගලයන්ට දායක විය හැකි වීම
  ඕනෑම පුද්ගලයකුට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හැකිවන ලෙස ඇති බාධා ඉවත් කරමින් සැමටම ව්‍යාපාර ලෝකයට අවතීර්ණ විය හැකි පරිදි නීති රීති සම්පාදනය කරන්නේ නම් එය වැදගත් වනු ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published.