ඓතිහාසික ව්‍යාවසායකයන් ගැන බිදක්

 

ලාංකික ඉතිහාසයේ ව්‍යාවසායකත්වය ඉතා වැදගත් හා ධෛර්යවන්ත පුද්ගලයන් විසින් සාර්ථකතව ගොඩනාග ගත් ව්‍යාපාර තිබේ.

එවන් ව්‍යාපාර සුවිශේෂ වන්නේ ඔවුන් විසින් ඒවා ගොඩනගන ලද්දේ ව්‍යාවසායකයන්ට බෙහෙවින්ම දුෂ්කර වූ හා අභියොගාත්මක කාලයක නිසාය.

මෙයින් අදහස් වන්නේ නිදහස ලැබීමට පෙර ශ්‍රිලාංකිකයන්ට ව්‍යාවසායකයන් වීම දුෂ්කර වූ බැවින්ය.

එකල බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට පමණක් විවෘර්ත වූ ව්‍යාවසායකත්වය තතු කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකිකයන්ට දුෂ්කර විය.

නමුත් මෙම සියලු අභියෝගතා ජය ගනිමින් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාවසායකයින් ඉතා සාර්ථක ව්‍යාපාර ගොඩ නාග ගැනීමට සමත් වී තිබේ

අපි අද ඔබට කියන්නට යන්නේ එවන් ඓතිහාසික ව්‍යාවසායකයන් කල දේ පිළිබදවය.

එකල බොහෝ ලාංකික ව්‍යාවසායකයින් තොර ගන්න ලද ක්ෂේත්‍රයන් වුයේ වැවිලි කර්මාන්තය හා සේවා සපයිමි..

සේවා සැපයීම ලෙස හැදින්වෙන්නේ නැව් සදහා මෙන්ම එකට බ්‍රිතාන්‍යයන් සදහා විවිධ සේවා සපයිමි

ව්‍යාවසායකයන් එකල ව්‍යාපාර ආරම්භ කලේ කෙසේද?

බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවට සේවා සැපයීම මුල් කරගෙන් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාවසායකයින් තමන්ගේ ව්‍යාපාර අආරම්භ කලෝය.

මෙම ව්‍යාපාර අශ්වයින් සදහා වූ කෑම වර්ග, වැවිලි ක්ෂේස්ත්‍රය සදහා වූ භාණ්ඩ හා ආහාර පාන් වැනි දේවල් සපයමින් ය .

මීට අමතරව වැවිලි ක්ෂේස්ත්‍රය තුල රබර්, තේ හා කුරුදු වැනි දේ වගා කිරීම් තුලින් ද ව්‍යාවසායකත්වය ඔවුන් ගොඩ නාග ගත්තේය.

මෙහ සියල්ල කිරීමට ඔවුනට ඉතා ශක්තිමත් පදනමක් අවශ්‍ය විය.

අලුත් අදහසක් සමඟ සන්නාමයක් එලිදක්වපු කතාවක්

එය ගොඩ නාග ගත්තේ කෙසේද?

මෙකල ඔවුන්ට ව්‍යාපාර සදහා අවශ්‍ය වූ නය ලබා ගැනීම දුෂ්කර විය.

බොහෝ විට ඔවුන්, තමන් විසින් ඉතුරු කරන ලද හෝ විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලගන්න මුදලක් භාවිතා කිරීමට සිදු විය.

බැංකු කටයුතු වල දීම දුෂ්කර විය.

ඔවුන්ට ඉතා වීර්යයෙන් හා ධෛර්යයෙන් තම ව්‍යාපාර ගොඩ නාග ගැනීමට සිදුවිය.

ඒ සදහා අවශ්‍ය සියලු දේ සපයා ගැනීමටද ඔවුන්ට සිදු විය.

ව්‍යවසායකයින්ට crypto currency මුදල් වෙළඳාම් කළ හැකිද – ඩිජිටල් මුදල් අද ව්‍යවසායකයින්ට අත්‍යවශ්‍ය ඇයි?

ඔවුන්ට මුල්‍ය ශක්තිය මෙන්ම සැලසුම් ශක්තිය ඔවුන් ලබා ගත්තේ කෙසේද?

 

මෙම ව්‍යාවසායකයන් කළමනාකාරණ ක්ෂේස්ත්‍රය පිලිබදව දනුමක් නොමැති වුවද ඔවුන් සතුව තිබුනේ ව්‍යාපාර න්‍යානය හා ව්‍යාපාරයක් ශක්තිමත්ව ගොඩ නැගීමේ හැකියාවයි.

මෙය සියලු දෙනාට පොදු නොවද සියල්ලන්ටම පාහේ සතුව තිබුණු ගුණාංගයක් ලෙස සැලකිය හැක.

අද ව්‍යාපාර ලෝකයේ තිබෙන පහසුකම් හා විවෘත අවස්ථා ඔවුන්ට තුබුණේ නැත,

ඔවුන් ගොඩ නැගුනේ තමන්ගේම හැකියාව තුලි න් මෙන්ම එකල බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවට තිබුණු සම්බන්ධතා මුල් කර ගනිමින් ය

එවන් සම්බන්දත වර්නධය කර ගැනීමට ඔවුන් දක්ෂයෝ විය.

 

අද වනවිට ඔවුන් ගොඩනැගු බොහෝ ව්‍යාපාර වැසි ගොසින්ය කිහිප දෙනෙක් පමණක් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ඉදිරියටම කරගෙන් යමින් පවතී.

නමුත් අපට මතක තබා ගත යුතු වන්නේ ඔවුන් විසින් ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාවසායකත්වයට එකතු කරන ලද වටිනාකම හා දක්මයි.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.