අලි – මිනිස් ගැටුම පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද?

අලි මිනිස් ගැටුම අද ඊයේ ඇති වූවක් නොව එය බොහෝ කලක් තිස්සේ ඇති වී තිබෙන විශාල ගැටළුවකි. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස මේ වසරේදී අප කිසිවෙක් බලාපොරොත්තු නොවුණු ලෙස එකවර විශාල අලි ප්‍රමාණයක් මරණයට පත් විය. මෙලෙස රටේ වන සම්පත් නිකරුණේ විනාශ වී යාමට ඉඩ තැබිය නොහැකි. එය රටක් ලෙස අපි ලබන විශාල පරාජයක් මෙන්ම පසු බෑමකි. ව්‍යාපාරිකයන් මෙන්ම මෙම රටේ පුරවැසියන් ලෙස අපට කල හැකි වගකීම් කොටසක් ඇත.

  1. ව්‍යාපාරිකයන් ලෙස අපට අප රටේ ස්වභාවික සම්පත්, සත්ව සම්පත් පිළිබදව ඇති දැනුම
    අපේ රටේ පුරවැසියන් ලෙස අපි අප සතුව පවතින වන සම්පත්, සත්ව සම්පත්, ස්වභාවික සම්පත් පිළිබදව යම්තාක් දුරට දැනුමක් අපට අවශ්‍ය වෙයි. ව්‍යාපාරික ලෝකය සමග ගණුදෙනු කරන අපි මේ පිළිබදව දන සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්ය.

2. අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබවද ඇති දැනුම
අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබදව ඔබට දැනුමක් තිබෙනවාද? එම ගැටළුව නිසා මිනිසුන් කොතරම් දුක් විදිනවාද යන්න ඔබට යම් කිසි අවබෝදයක් තිබිය යුතුය. අපට පුළුවන් ආකාරයකින් ඔවුන්ට උපකාරයක් කිරීම හැකි නම් එය ඉතාමත් වටිනා දෙයකි.

3. ලෝකය දකින දේ
මෙය ලොව පුරා විශාල වශයෙන් පැතිර පවතී. ව්‍යාපාරිකයන් ලෙසට අප ලෝකයත් සමග ගණුදෙනු කිරීමේදී අපට මේ තුලින් යම් කිසි බලපෑමක් ඇති විය හැකිය. එමනිසා ඒ පිළිබදවද දැනුවත් වීම ඉතාමත්ම වැදගත්ය.

4. වන සම්පත රැකගැනීම
ව්‍යාපාරිකයන් ලෙස අපි අපගේ ව්‍යාපාර හා ලාභය පමණක්ම නොව ඉන් එහාට යමින් මේ රටට පරිසරයට අපෙන් විය යුතු යුතුකම් කොටස අපි විසින් කල යුතුය. නියම ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ගති ලක්ෂණ එයයි. එමනිසා ඔබත් ඔබට හැකි අයුරින් මේවා ආරක්ෂා කරගැනීමට දායක වන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published.