අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?

අද පවතින Covid 19 තත්වය යටතේ බොහෝ ව්‍යවසායකයන් අපනයනය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වයි. නමුත් අපනයනය කිරීම සදහා යම්කිසි සුදුසුකම් කිහිපයක් ඔබ විසින් සපුරාලිය යුතුය. නිසි තත්ව පාලනය, ප්‍රමිති සහතික ලබාගැනීම් වැනි දේවල් ඒ අතර ප්‍රධාන වෙයි. එමෙන්ම අපනයනය කරනු ලබන රටවල් අනුව ඒ ඒ රටට අදාළ නීති රෙගුලාසි ඔබ විසින් පිළිපැදිය යුතුය. ඔබ අපනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ නිසි ලෙස සකසා ගැනීමට නම් ඔබ සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාදැයි අපි බලමු.

 1. අපනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ වල නිසි ප්‍රමිතිය
  ඇමෙරිකාව, නවසීලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, එක්සත් රාජධානිය වැනි දියුණු රටවල් වලට භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඒ රටවල් විසින් පනවා ඇති නීති රීති ඔබ විසින් ඉටු කළ යුතුය. භාණ්ඩ නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව නිෂ්පාදනය කිරීමට ඔබ වග බලාගත යුතුය.
 2. ඉහළ තත්ව පාලනයකින් යුතු වීම
  ඔබගේ භාණ්ඩ ඉහළම තත්ව පාලනයකින් තිබීම මෙහිදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. ISO (ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව පාලන සංවිධානය) ,GMP (Good Manufacturing Practice) වැනි තත්ත්ව පාලන සහතික ඔබගේ භාණ්ඩ වෙත ලබා ගැනීම ඔබට බෙහෙවින් උපකාරී වනු ඇත.
 3. තිරසාර පදනමක් හා පරිසර හිතකාමී භාණ්ඩ වලට අපනයන ඉල්ලුමක් තිබීම
  අපනයනය සදහා විශේෂයෙන්ම දියුණු රටවල් තිරසාර පදනම (Sustainable) හා පරිසර හිතකාමී භාණ්ඩ වලට ඉතා හොද ඉල්ලුමක් ඇත. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි පරිසර හිතකාමී දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට ඔබට හැකියාවක් තිබිය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස ප්ලාස්ටික් භාවිතා කරමින් ඔබගේ භාණ්ඩ ඒ තුළ ඇසිරීමට වඩා පරිසර හිතකාමී ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි දේවල් තුල භාණ්ඩ ඇසිරීමට නිතරම වග බලාගන්න.
 4. අපනයනයට අවශ්‍ය විධි විධාන ක්‍රියාවලි
  අපනයන ක්‍රියාවලිය පිළිබදව යම්කිසි දැනුමක් තිබීම ඔබට වාසි සහගත වෙයි. මේ පිළිබදව ජාතික අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ඔබට උපදෙස් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. ඔබට අවශ්‍ය ලියකියවිලි හා උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා පිළිපැදීමෙන් ඔබට පහසුවෙන්ම භාණ්ඩ අපනයනය කළ හැකිය.
 5. Online අළෙවිය
  වෙබ් අඩවියක් හරහා ඔබට අපනයන වෙළදපොලට දැන් පහසුවෙන්ම පිවිසිය හැකිය. ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ භාණ්ඩ පිළිබදව විස්තර එම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබේ පාරිභෝගිකයාට ළගා කරදීමයි. ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඔබ පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ඔබට මෙයින් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ඇත.

Leave a Comment

Your email address will not be published.