ඌරු මස් සමග පොල් රොටි ව්‍යවසායක රැල්ලට ඔබත් එක් වුනාද?
Business

ඌරු මස් සමග පොල් රොටි ව්‍යවසායක රැල්ලට ඔබත් එක් වුනාද?

කාලෙන් කාලෙට විවිධ දේ ව්‍යාපාරික ලෝකයට පැමිණෙයි. මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ඌරු මස් සමග පොල් රොටි ව්‍යවසායක රැල්ලක්...
Read More
ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?
Business

ව්‍යාපාරයේ මුදල් නිසිලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ආකාරය, ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ව්‍යාපාරික අවස්ථා හදුනා ගන්නේ කෙසේද? මෙවැනි බොහෝ වැදගත් දේවල් රැසක් අපි...
Read More
ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද?
Business

ඔබත් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවෙක්ද?

නොබෝදා ජනාධිපතිතුමා විසින් දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තය නගා සිටුවීමටත්, දේශීය නිෂ්පාදනකරුවන් දිරිගැන්වීමටත් ඇත යන්ත්‍ර හා බතික් රෙදිපිළි ආනයනය කිරීමට තීරණය කරන...
Read More
අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?
Business

අපනයනය කිරීමට ඔබට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?

අද පවතින Covid 19 තත්වය යටතේ බොහෝ ව්‍යවසායකයන් අපනයනය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වයි. නමුත් අපනයනය කිරීම සදහා යම්කිසි සුදුසුකම් කිහිපයක් ඔබ...
Read More
{"posts_per_page":"4","cat":"","design":"design-1","pagination":"false","gridcol":"2","showDate":"true","showCategory":"true","showContent":"true","words_limit":"20","showreadmore":"true","order":"DESC","orderby":"post_date","showAuthor":"true","media_size":"large","show_tags":"true","show_comments":"true"}
Close Menu